Ðịa chỉ : Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Ðức Trọng - Lâm Ðồng. Tel/Fax : 063.3840416 - 3840304
 • NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn)
 • NPK 16-8-16-13S+Bo+TE
 • NPK 16-7-17-MgO-SiO2+TE
 • NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO)
 • NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)
 • NPK 15-8-18+TE (25 kg)
 • NPK 18-12-8+TE (25 kg)
 • NPK mùa khô 24-4-4-13S+TE
 • NPK 15-9-13+TE
 • NPK 26-9-13+TE
 • Lúa mới 02
 • Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)
        Trang chủ   >>  Thông tin hoạt động   >>  Thông tin hoạt động  
Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Lâm Đồng lần V - 2012 

Sáng 07/9/2012, tại Hội trường Cung văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng, đã diễn ra Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Lâm Đồng lần thứ V - năm 2012. Hội thi do Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức, Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng là nhà tài trợ chính cho Hội thi.