Ðịa chỉ : Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Ðức Trọng - Lâm Ðồng. Tel/Fax : 063.3840416 - 3840304
 • NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn)
 • NPK 16-8-16-13S+Bo+TE
 • NPK 16-7-17-MgO-SiO2+TE
 • NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO)
 • NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)
 • NPK 15-8-18+TE (25 kg)
 • NPK 18-12-8+TE (25 kg)
 • NPK mùa khô 24-4-4-13S+TE
 • NPK 15-9-13+TE
 • NPK 26-9-13+TE
 • Lúa mới 02
 • Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)
        Trang chủ   >>  NPK chuyên dùng cho cà phê  

NPK 16-8-16-13S+Bo+TETHÀNH PHẦN

N: 16%; P2O5: 8%; K2O: 16%; S: 13%

CaO: 0,05; MgO: 0,02; B: 0,1

 CÔNG DỤNG

- Cung cấp lượng lớn các chất dinh dưỡng Đạm, Lân, Kali cho cây trồng. Đảm bảo cho sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất và ổn định

- Phân 16-8-16-13S + Bo + TE cung cấp lượng lớn Bo giúp hạn chế rụng quả và nâng cao chất lượng nông sản

- Phân 16-8-16-13S + Bo + TE có tính tan nhanh giúp cây trồng hấp thụ nhanh, trãnh lãng phí rất thích hợp cây Cà Phê và các loại cây trồng