Ðịa chỉ : Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Ðức Trọng - Lâm Ðồng. Tel/Fax : 063.3840416 - 3840304
 • NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn)
 • NPK 16-8-16-13S+Bo+TE
 • NPK 16-7-17-MgO-SiO2+TE
 • NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO)
 • NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)
 • NPK 15-8-18+TE (25 kg)
 • NPK 18-12-8+TE (25 kg)
 • NPK mùa khô 24-4-4-13S+TE
 • NPK 15-9-13+TE
 • NPK 26-9-13+TE
 • Lúa mới 02
 • Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)
        Trang chủ   >>  NPK chuyên dùng cho cây rau  

NPK 20-20-15+TE 

THÀNH PHẦN
N: 20%; P2O5: 20%; K2O: 15%
CaO: 0,25%; MgO: 0,35%; S: 0,5%
Fe: 10 ppm; Cu: 5 ppm; Zn: 5 ppm; B: 10 ppm
 CÔNG DỤNG
- Tăng sinh trưởng, nhiều trái, chắc hạt
- Tăng sức chống chịu hạn và sâu bệnh
- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận
- Tăng độ phì nhiêu của đất