Ðịa chỉ : Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Ðức Trọng - Lâm Ðồng. Tel/Fax : 063.3840416 - 3840304
 • NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn)
 • NPK 16-8-16-13S+Bo+TE
 • NPK 16-7-17-MgO-SiO2+TE
 • NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO)
 • NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)
 • NPK 15-8-18+TE (25 kg)
 • NPK 18-12-8+TE (25 kg)
 • NPK mùa khô 24-4-4-13S+TE
 • NPK 15-9-13+TE
 • NPK 26-9-13+TE
 • Lúa mới 02
 • Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)
        Trang chủ   >>  Hữu cơ vi sinh  

Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)Thành phần:     
- Trichoderma spp (Nấm đối kháng): 1x106 CFU/g 
- Bacillus subtilis (phân giải lân): 1x106 CFU/g
- Streptomyces spp: 1x106 CFU/g
-Hữu cơ: 18%, Đạm (N): 3%; Lân (P2O5h.h):1%; K2O :1%; Độ ẩm :30%
Công dụng :       
- Phòng ngừa bệnh vàng lá, thối rễ, lở cổ rễ (chết rũ), nứt thân, xì mủ, chết nhanh… do nấm bệnh như: Fusarium, Rhizoctonia solania, Phytophthora, Sclerotium rolfsii, Pythium, Verticillium…, và tuyến trùng hại rễ gây ra.
- Phòng ngừa bệnh héo rũ do vi khuẩn, nấm bệnh…gây ra.
- Cung cấp dưỡng chất và hệ sinh vật có ích cho đất giúp cải tạo đất, phục hồi, bảo vệ bộ rễ và kích thích rễ cây phát triển cực mạnh.
- Kéo dài thời gian sinh trưởng, tăng khả năng phát triển của cây trồng.
- Phân giải nhanh các chất xơ, Cellulose, Chitin, lignin, pectin…thành chất dễ tiêu giúp cây hấp thu tốt.
Cách dùng:         

 

Cây trồng
Lượng bón
Thời kỳ bón
Cà phê, điều, hồ tiêu, cao su, cây ăn trái
2-3 kg/cây
1-3 kg/cây/lần
- Lót khi trồng
- Thúc vào đầu và cuối mùa mưa
Lúa, bắp đậu, nho
1,5-2,5 tấn/ha
0,5-1 tấn/ha/lần
- Lót khi trồng
- Thúc định kỳ
Các loại rau và hoa
1-2 tấn/ha
0,5-1 tấn/ha/lần
- Lót khi trồng
- Thúc định kỳ
Chè, dâu
 
1-2 tấn/ha/lần
- Lót khi trồng và thúc sau đốn
Cây trồng khác
1-2 tấn/ha/lần
- Lót và thúc định kỳ