Ðịa chỉ : Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Ðức Trọng - Lâm Ðồng. Tel/Fax : 063.3840416 - 3840304
 • NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn)
 • NPK 16-8-16-13S+Bo+TE
 • NPK 16-7-17-MgO-SiO2+TE
 • NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO)
 • NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)
 • NPK 15-8-18+TE (25 kg)
 • NPK 18-12-8+TE (25 kg)
 • NPK mùa khô 24-4-4-13S+TE
 • NPK 15-9-13+TE
 • NPK 26-9-13+TE
 • Lúa mới 02
 • Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)
        Trang chủ   >>  NPK chuyên dùng cho cây rau  

NPK 26-9-13+TETHÀNH PHẦN

N: 26%; P2O5: 9%; K2O: 13%

CaO: 0,05%; MgO: 0,02%; S: 4%

Zn: 60 ppm; B: 100 ppm; Cu: 50 ppm

 CÔNG DỤNG

- Tăng khả năng sinh trưởng, phát triển của cây trồng

- Dùng tốt nhất cho cây rau ăn lá (cải bắp, cả thảo, su hào, bó xôi …)

- Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất