Ðịa chỉ : Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Ðức Trọng - Lâm Ðồng. Tel/Fax : 063.3840416 - 3840304
 • NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn)
 • NPK 16-8-16-13S+Bo+TE
 • NPK 16-7-17-MgO-SiO2+TE
 • NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO)
 • NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)
 • NPK 15-8-18+TE (25 kg)
 • NPK 18-12-8+TE (25 kg)
 • NPK mùa khô 24-4-4-13S+TE
 • NPK 15-9-13+TE
 • NPK 26-9-13+TE
 • Lúa mới 02
 • Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)
        Trang chủ   >>  NPK chuyên dùng cho cà phê  

NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)Thành phần:
- 17% N; 7% P₂O₅; 17% K₂O; 7% S
- Trung vi lượng (TE): B+Zn+Cu+MgO+CaO+SiO₂ : ≥ 5000 ppm
Khối lượng tịnh :50 kg
Công dụng:
- Dùng tốt cho cây Cà Phê.
- Cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng.
- Tăng khà năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
- Tăng năng suất, chất lượng nông sản.
- Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất.

Cách dùng:
- Cây Cà Phê:
+200-400kg/ha/lần đối với cây cà phê KTCB.
+ 500-700kg/ha/lần đối với cây cà phê kinh doanh.
- Cây Hồ Tiêu:
+0.1-0.2kg/trụ/lần đối với cây hồ tiêu KTCB.
+0.2-0.3kg/trụ/lần đối với cây hồ tiêu kinh doanh.
- Cây ăn trái: 300-500kg/ha/lần.
- Lúa, rau màu, cây trồng khác: 200-400kg/ha/lần.