Ðịa chỉ : Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Ðức Trọng - Lâm Ðồng. Tel/Fax : 063.3840416 - 3840304
 • NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn)
 • NPK 16-8-16-13S+Bo+TE
 • NPK 16-7-17-MgO-SiO2+TE
 • NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO)
 • NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)
 • NPK 15-8-18+TE (25 kg)
 • NPK 18-12-8+TE (25 kg)
 • NPK mùa khô 24-4-4-13S+TE
 • NPK 15-9-13+TE
 • NPK 26-9-13+TE
 • Lúa mới 02
 • Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)
        Trang chủ   >>  NPK chuyên dùng cho cà phê  

NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO) Thành phần:
- Đạm (N): 17%
- Lân (P₂O₅): 5%
- Kali (K₂O): 17%
- Lưu huỳnh (S): 8%
- Trung vi lượng (TE) :MgO+CaO+SiO2+Zn+Cu+B: ≥ 2000 ppm
Khối lượng tịnh :50kg
Công dụng:
- Dùng tốt cho cây Cà phê.
- Cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng.
- Tăng khả năng sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
- Tăng năng suất, chất lượng nông sản.
- Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất.
Cách dùng:
- Cây Cà Phê:
+ 200-400kg/ha/lần đối với cây cà phê kiến thiết cơ bản.
+ 500-700kg/ha/lần đối với cây cà phê kinh doanh.
- Cây Hồ Tiêu:
+ 0.1-0.2kg/trụ/lần đối với cây hồ tiêu kiến thiết cơ bản.
+ 0.2-0.3kg/trụ/lần đối với cây hồ tiêu kinh doanh.
- Cây ăn trái: + 300-500kg/ha/lần.
- Lúa, rau màu,cây khác: + 200-400kg/ha/lần.