Ðịa chỉ : Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Ðức Trọng - Lâm Ðồng. Tel/Fax : 063.3840416 - 3840304
 • NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn)
 • NPK 16-8-16-13S+Bo+TE
 • NPK 16-7-17-MgO-SiO2+TE
 • NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO)
 • NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)
 • NPK 15-8-18+TE (25 kg)
 • NPK 18-12-8+TE (25 kg)
 • NPK mùa khô 24-4-4-13S+TE
 • NPK 15-9-13+TE
 • NPK 26-9-13+TE
 • Lúa mới 02
 • Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)
        Trang chủ   >>  NPK chuyên dùng cho cây lúa  

NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn) Thành phần:
- Đạm (Nts): 20%
- Lân (P₂O₅): 12%
- Kali (K₂O): 7%
- Lưu huỳnh (S): 2%
- Trung vi lượng (TE) :MgO+CaO+SiO2+Zn+Cu+B: ≥ 8000 ppm
Khối lượng tịnh :50kg
Công dụng:
- Dùng bón thúc 1 & 2 cho cây lúa.
-Tăng ra rễ, đẻ nhánh, vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu.
- Giúp cây khỏe mạnh, duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng độ phì nhiêu của đất.
- Tăng năng suất, chất lượng lúa, tăng lợi nhuận.
Cách dùng:
- Bón lót: + 200-300kg/ha.
- Lúa cao sản ngắn ngày:
+ Bón thúc cây con (7-10 ngày sau sạ): 150-200 kg/ha.
+Bón thúc đẻ nhánh (18-20 ngày sau sạ): 150-200 kg/ha.
- Lúa thơm (lúa mùa) dài ngày:
+Bón thúc cây con (10-15 ngày): 125-150 kg/h
+ Bón thúc đẻ nhánh: 125-1500kg/ha.