Ðịa chỉ : Quốc lộ 20 - Hiệp Thạnh - Ðức Trọng - Lâm Ðồng. Tel/Fax : 063.3840416 - 3840304
 • NPK 20-12-7 + TE (MgO+SiO2+Zn)
 • NPK 16-8-16-13S+Bo+TE
 • NPK 16-7-17-MgO-SiO2+TE
 • NPK 17-5-17-8S + TE (Zn+MgO)
 • NPK 17-7-17-7S + TE (B+Zn)
 • NPK 15-8-18+TE (25 kg)
 • NPK 18-12-8+TE (25 kg)
 • NPK mùa khô 24-4-4-13S+TE
 • NPK 15-9-13+TE
 • NPK 26-9-13+TE
 • Lúa mới 02
 • Hữu cơ vi sinh BLC 09 (Hữu cơ Trichoderma)
        Trang chủ  
Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng

 • Máy móc thiết bị
 • Phòng thí nghiệm
 • Dây chuyền mới
 • Hội thảo khoa học kỹ thuật
 • Hội thảo cánh đồng mẫu lớn
 • Dây chuyền mới
 • Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
 • Hội nghị khách hàng năm 2012
 • Kho thành phẩm
 • Giải thưởng "Vì sự phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn"
 • Văn phòng Công ty

Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng