Lịch sử phát triển

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - LÂM ĐỒNG
Bạn đồng hành của nhà nông
Thứ Bảy, 27/02/2021, 1:48 AM

Lịch sử phát triển

Năm 1976, Xí nghiệp dầu Tùng tiêu trực thuộc Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam được thành lập, chuyên sản xuất các loại dầu Tùng tiêu, dầu Thông phục vụ cho ngành công nghiệp cao su, sơn… Nguyên liệu được lấy từ rễ cây thông lâu năm bỏ lại sau khi khai thác.

Đến năm 1980, do đóng cửa rừng, nguồn nguyên liệu cho sản xuất không còn, Công ty được chuyển đổi thành Xí nghiệp Hoá chất Lâm Đồng, sản xuất các loại: dầu bóng, than hoạt tính, cao lanh, đóng đồ gỗ … để ổn định sản xuất, duy trì đời sống cho cán bộ - công nhân viên.

Cuối năm 1997, do cơ chế thay đổi, ngành nghề sản xuất không còn phù hợp, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam đã quyết định chuyển Xí nghiệp Hóa chất Lâm Đồng từ Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam về Công ty Phân bón Miền Nam và trở thành cơ sở của Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II (nay là Công ty cổ phần phân bón Bình Điền). Do chuyển đổi ngành nghề sản xuất phù hợp, nên đời sống cán bộ - công nhân viên ngày được cải thiện.

 

Văn phòng Công ty

 

Năm 2003, Xí nghiệp phân bón Bình Điền II trực thuộc Công ty phân bón Miền Nam được chuyển thành Công ty phân bón Bình Điền. Cùng với sự phát triển của Công ty, cơ sở Lâm Đồng được chuyển đổi thành Xí nghiệp phân bón Bình Điền - Lâm Đồng. Xí nghiệp đã không ngừng lớn mạnh, doanh số và sản lượng mỗi năm ngày một tăng cao, đời sống cán bộ - công nhân viên ngày càng được cải thiện.

Đầu năm 2009, Xí nghiệp phân bón Bình Điền - Lâm Đồng chính thức được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng, với cơ cấu 51% vốn nhà nước, 49% vốn đóng góp của cổ đông.

Liên kết

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
Báo Nông nghiệp Việt Nam
Giá cà phê

TƯ LIỆU

Bài viết khác

Designed by Công ty Thiết kế Web Đà Lạt