CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - LÂM ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - LÂM ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - LÂM ĐỒNG
Bạn đồng hành của nhà nông
Thứ Năm, 23/03/2023, 8:45 PM
  • HỮU CƠ
  • LÚA
  • MÙA KHÔ
  • CÀ PHÊ
  • LÚA TE 01 (BLC NPK 20-12-7+TE)
  • LÚA TE 01 (BLC NPK 20-12-7+TE)

LÚA TE 01 (BLC NPK 20-12-7+TE)

CHUYÊN DÙNG CHO CÂY LÚA (BÓN THÚC 1 & 2)

THÀNH PHẦN:

Đạm tổng số (Nts): 20%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 12%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%;

Lưu huỳnh (S): 2%;

TE:

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Đồng (Cu): 50 ppm;

- Bo (B): 100 ppm;

- Mangan (Mn): 80 ppm;

Độ ẩm: 5%.

CÔNG DỤNG:

- Tăng ra rễ, đẻ nhánh, vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu.

- Tăng năng suất chất lượng lúa, tăng lợi nhuận.

- Giúp cây khỏe mạnh, duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Chuyên dùng cho cây lúa - Bón thúc 1 và 2

1. Bón lót: 100-300 kg/ha.

2. Bón thúc:

- Lúa ngắn ngày:

+ Bón thúc cây con (7-12 ngày sau sạ): 150-200 kg/ha;

+ Bón thúc đẻ nhánh (18-22 ngày sau sạ): 150-200 kg/ha.

-  Lúa dài ngày:

+ Bón thúc cây con (10-15 ngày): 100-150 kg/ha;

+ Bón thúc đẻ nhánh (20-25 ngày sau sạ): 100 -150 kg/ha.

Chú ý:

Lượng bón có thể thay đổi tùy theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

Liên kết

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
Báo Nông nghiệp Việt Nam
Giá cà phê

TƯ LIỆU

Designed by Công ty Thiết kế Web Đà Lạt