THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, VỊ TRÍ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP

Ngày Đăng: 12/06/2023

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN – LÂM ĐỒNG

Để phục vụ nhu cầu công việc và phát triển công ty trong thời gian tới. Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng thông báo tuyển dụng các vị trí công việc như sau: