THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH

Ngày Đăng: 12/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN – LÂM ĐỒNG

Để phục vụ nhu cầu công việc và phát triển công ty trong thời gian tới. Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng thông báo tuyển dụng vị trí công việc như sau: