Thông tin hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - LÂM ĐỒNG
Bạn đồng hành của nhà nông
Thứ Năm, 23/03/2023, 10:06 PM

Danh sách khách hàng may mắn trúng thưởng tháng 6 năm 2022

11/07/2022 Lượt xem: 357

1. Chương trình tại huyện Ia Grai - Gia Lai: 7h30 ngày 24/06/2022, tại Nhà hàng Hùng Hiền ( địa chỉ: thị trấn IaKha – huyện Ia Grai – tỉnh Gia Lai) 

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Nguyễn Văn Sơn

Ia Tô - Ia Grai

 

2

Trần Đức Lý

Ia Bă – Ia Grai

 

3

Tạ Thị Nhật

Ia Yok – Ia Grai

 

4

Trần Xuân Niệm

Ia Bă – Ia Grai

 

5

Vũ Thị Thảo

Ia Tô - Ia Grai

 

6

Nguyễn Thị Hải

Ia Bă – Ia Grai

 

7

Nguyễn Đình Hoàng

Ia Kha – Ia Grai

 

8

Đỗ Văn Lợi

Ia Kha – Ia Grai

 

9

Đỗ Khắc Vinh

Ia K’rai – Ia Grai

 

10

Lê Văn Súng

Ia Kha – Ia Grai

 

11

Nguyễn Hữu Quế

Ia Bă – Ia Grai

 

12

Nguyễn Thị Hào

Ia Tô - Ia Grai

 

13

Trịnh Tuyết Mai

Ia Kha – Ia Grai

 

14

Nguyễn Thị Minh

Ia Tô - Ia Grai

 

15

Bùi Thị Thoa

Ia Tô - Ia Grai

 

16

Rơ Châm Rin

Ia Kha – Ia Grai

 

17

Lâm Văn Trung

Ia Tô - Ia Grai

 

18

Phạm Quyết Thắng

Ia Tô - Ia Grai

 

19

Nguyễn Xuân Tín

Ia Bă – Ia Grai

 

20

Nguyễn Thị Bắc

Ia Kha – Ia Grai

 

21

Nguyễn Thị Sen

Ia Kha – Ia Grai

 

22

Đỗ Đình Xuất

Ia Kha – Ia Grai

 

23

Đinh Xuân Định

Ia Kha – Ia Grai

 

24

Nguyễn Thị Thủy

Ia Tô - Ia Grai

 

25

Nguyễn Thị Duyên

Ia Kha – Ia Grai

 

26

Hồ Văn Lực

Ia Kha – Ia Grai

 

27

Nguyễn Thị Tất

Ia Kha – Ia Grai

 

28

Nguyễn Thị Tại

Ia Hrung – Ia Grai

 

29

Vũ Văn Giang

Ia Pếch – Ia Grai

 

30

Lê Đình Trung

Ia Hrung – Ia Grai

 

31

Chu Thị Thủy

Ia Kha – Ia Grai

 

32

Nguyễn Thị Chinh

Ia Tô - Ia Grai

 

33

Trần Văn Quang

Ia Kha – Ia Grai

 

34

Thái Văn Định

Ia Tô - Ia Grai

 

35

Hoàng Vĩnh Phúc

Ia Bă – Ia Grai

 

36

Nguyễn Thị Thúy

Ia Bă – Ia Grai

 

37

Lê Thị Hà

Ia Tô - Ia Grai

 

38

Phạm Thị Thịnh

Ia Hrung – Ia Grai

 

39

Đỗ Văn Tường

Ia Kha – Ia Grai

 

40

Vũ Thị Hằng

Ia Kha – Ia Grai

 

41

Trần Thị Thạo

Ia Tô - Ia Grai

 

42

Lê Thị The

Ia Bă – Ia Grai

 

43

Doãn Văn Khanh

Ia Kha – Ia Grai

 

44

Nguyễn Thị Hương

Ia Tô - Ia Grai

 

45

Đặng Thị Ngà

Ia Tô - Ia Grai

 

46

Lê Hữu Lịch

Ia Tô - Ia Grai

 

47

Lương Văn Bách

Ia Kha – Ia Grai

 

48

Nguyễn Thị Đông

Ia Hrung – Ia Grai

 

49

Nguyễn Văn Cường

Ia Tô - Ia Grai

 

50

Nguyễn Quang Ngọ

Ia Kha – Ia Grai

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Trần Thanh Bình

Ia Tô - Ia Grai

 

2

Nguyễn Ngọc Lợi

Ia Kha – Ia Grai

 

3

Đỗ Xuân Cao

Ia Kha – Ia Grai

 

4

Nguyễn Thị Hoa

Ia Grăng – Ia Grai

 

5

Nguyễn Văn Thế

Ia Hrung – Ia Grai

 

6

Phan Thị Yến

Ia Kha – Ia Grai

 

7

Nguyễn Tiến Trình

Ia Kha – Ia Grai

 

8

Trần Văn Chung

Ia Kha – Ia Grai

 

9

Nguyễn Xuân Nông

Ia Tô - Ia Grai

 

10

Hoài Thái Sinh

Ia Hrung – Ia Grai

 

11

Đỗ Thị Châm

Ia Tô - Ia Grai

 

12

Mai Thị Lưu

Ia Tô - Ia Grai

 

13

Vũ Thị Thanh

Ia Kha – Ia Grai

 

14

Trần Thị Hoa

Ia Kha – Ia Grai

 

15

Đặng Thi Dung

Ia Kha – Ia Grai

 

16

Trương Thiêu Âu

Ia Kha – Ia Grai

 

17

Nguyễn Văn Huy

Ia Kha – Ia Grai

 

18

Nguyễn Văn Bắc

Ia Tô - Ia Grai

 

19

Nguyễn Thị Thao

Ia Kha – Ia Grai

 

20

Phạm Thị Dung

Ia Tô - Ia Grai

 

21

Hoàng Đình Dương

Ia Kha – Ia Grai

 

22

Nguyễn Văn Cảnh

Ia Kha – Ia Grai

 

23

Nguyễn Thị Lĩnh

Ia Tô - Ia Grai

 

24

Dương Văn Lương

Ia Kha – Ia Grai

 

25

Nguyễn Thị Nhuận

Ia Hrung – Ia Grai

 

26

Lê Văn Tạo

Ia Bă – Ia Grai

 

27

Nguyễn Văn Thuận

Ia Kha – Ia Grai

 

28

Trần Thị Hiền

Ia Kha – Ia Grai

 

29

Trần Thị Đào

Ia Kha – Ia Grai

 

30

Cao Vân Lương

Ia Kha – Ia Grai

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Lưu Văn Biên

Ia Kha – Ia Grai

 

2

Nguyễn Thị Mai

Ia Bă – Ia Grai

 

3

Bùi Văn Nguyên

Ia Kha – Ia Grai

 

4

Phạm Văn Thuần

Ia Kha – Ia Grai

 

5

Lê Thị Hằng

Ia Kha – Ia Grai

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Vũ Tiến Đạt

Ia Tô - Ia Grai

 

2

Nguyễn Văn Dũng

Ia Kha – Ia Grai

 

3

Lê Thanh Duyên

Ia Tô - Ia Grai

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Phạm Thị Thanh Loan Ia Pếch – Ia Grai

 

2. Chương trình tại huyện Lâm Hà - Lâm Đồng: 7h30 ngày 28/06/2022, tại Nhà hàng Duy Khái ( địa chỉ: Xã Hòa Ninh – huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng) 

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Hoàng Thị Thu

Hòa Nam – Di Linh

 

2

Mai Thị Út

Hòa Ninh – Di Linh

 

3

Tông Thị Nghiên

Hòa Ninh – Di Linh

 

4

Phạm Ngọc Tú

Hòa Ninh – Di Linh

 

5

Trần Thị Thủy

Lộc An – Bảo Lâm

 

6

Lê Văn Dân

Hòa Nam – Di Linh

 

7

Nguyễn Thị Lời

Hòa Bắc – Di Linh

 

8

Nguyễn Hữu Phát

Hòa Bắc – Di Linh

 

9

Trần Văn Đông

Hòa Ninh – Di Linh

 

10

Nguyễn Thị Huệ

Hòa Bắc – Di Linh

 

11

Trần Văn Tuấn

Hòa Bắc – Di Linh

 

12

Ngô Trung Tính

Hòa Bắc – Di Linh

 

13

Trần Thị Mở

Lộc An – Bảo Lâm

 

14

Ka Dung

Hòa Bắc – Di Linh

 

15

Phạm Thị Toan

Hòa Bắc – Di Linh

 

16

Vũ Thị Tuyết

Hòa Ninh – Di Linh

 

17

Vũ Công Lực

Hòa Trung – Di Linh

 

18

Nguyễn Văn Đài

Hòa Nam – Di Linh

 

19

Đinh Thị Huy

Hòa Nam – Di Linh

 

20

Mai Thế Hanh

Hòa Bắc – Di Linh

 

21

Hoàng Văn Nguyên

Hòa Trung – Di Linh

 

22

Trần Thị Thiệt

Hòa Bắc – Di Linh

 

23

Đinh Thị Trúc

Hòa Nam – Di Linh

 

24

Đoàn Thị Nhài

Hòa Bắc – Di Linh

 

25

Ngô Thị Ngọ

Hòa Ninh – Di Linh

 

26

Vũ Thị Liên

Hòa Nam – Di Linh

 

27

Trần Thị Thanh

Hòa Bắc – Di Linh

 

28

Bùi Thị Thanh Thanh

Hòa Trung – Di Linh

 

29

Đặng Thị Nữ

Hòa Bắc – Di Linh

 

30

Vũ Thị Huệ

Hòa Nam – Di Linh

 

31

Nguyễn Văn Đức

Hòa Nam – Di Linh

 

32

Nguyễn Thị Hoa

Lộc An – Bảo Lâm

 

33

Nguyễn Thị Hảo

Hòa Nam – Di Linh

 

34

Ka Duy

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

35

Ka Diem

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

36

Phạm Thị Tươi

Hòa Nam – Di Linh

 

37

Từ Tấn Lâm

Hòa Bắc – Di Linh

 

38

Nguyễn Thị Oanh

Hòa Ninh – Di Linh

 

39

Nguyễn Văn Khuy

Hòa Bắc – Di Linh

 

40

Đỗ Thị Toan

Hòa Nam – Di Linh

 

41

Trần Xuân Chiến

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

42

K’ Nhổi

Hòa Bắc – Di Linh

 

43

Phạm Thị Năm

Hòa Bắc – Di Linh

 

44

Trần Văn Khanh

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

45

Nguyễn Văn Tạ

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

46

Trần Thị Hồng

Lộc An – Bảo Lâm

 

47

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Tân Lạc – Bảo Lâm

 

48

Nguyễn Thị Xuyến

Hòa Trung – Di Linh

 

49

Nguyễn Thị Vòng

Hòa Bắc – Di Linh

 

50

Trần Ngọc Thanh

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Lưu Thị Bình

Hòa Nam – Di Linh

 

2

Đào Thị Thơm

Hòa Ninh – Di Linh

 

3

Đặng Văn Bằng

Hòa Ninh – Di Linh

 

4

Nguyễn Thị Quyên

Hòa Trung – Di Linh

 

5

Nguyễn Thị Hoa

Hòa Nam – Di Linh

 

6

Đoàn Thị Nhị

Hòa Ninh – Di Linh

 

7

Đặng Văn Hân

Hòa Ninh – Di Linh

 

8

Trần Thị Thủy

Lộc An – Bảo Lâm

 

9

K’Brong

Hòa Bắc – Di Linh

 

10

Ka Luyện

Hòa Bắc – Di Linh

 

11

Vũ Hoàng Sơn

Hòa Ninh – Di Linh

 

12

Nguyễn Thị Hậu

Hòa Nam – Di Linh

 

13

Nguyễn Thị Hương

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

14

Phạm Thị Lan

Lộc An – Bảo Lâm

 

15

Lưu Văn Khanh

Hòa Trung – Di Linh

 

16

Ngô Thị Thơm

Hòa Ninh – Di Linh

 

17

Nguyễn Thị Thùy Vân

Lộc An – Bảo Lâm

 

18

Đỗ Ngọc Tuấn Anh

Hòa Nam – Di Linh

 

19

Lê Minh Khanh

Hòa Nam – Di Linh

 

20

Trần Thị Thêu

Hòa Ninh – Di Linh

 

21

Trần Duy Giáp

Hòa Ninh – Di Linh

 

22

Nguyễn Văn Hải

Hòa Bắc – Di Linh

 

23

Trần Thị Thùy Dung

Hòa Bắc – Di Linh

 

24

Hoàng Mạnh Cường

Hòa Nam – Di Linh

 

25

Lưu Văn Đức

Hòa Ninh – Di Linh

 

26

Trần Thị Thúy

Tân Lạc – Bảo Lâm

 

27

Lê Thị Đào

Hòa Bắc – Di Linh

 

28

Ka Nhèo

Hòa Bắc – Di Linh

 

29

Vũ Văn Đốc

Hòa Ninh – Di Linh

 

30

Trần Minh Trung

Hòa Bắc – Di Linh

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Trần Huy Điềm

Lộc An – Bảo Lâm

 

2

Đỗ Thị Dung

Hòa Trung – Di Linh

 

3

Trần Thị Thúy

Hòa Bắc – Di Linh

 

4

Phạm Thị Hòa

Hòa Nam – Di Linh

 

5

Nguyễn Trung Phong

Hòa Ninh – Di Linh

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Mai Văn Tuyệt

Hòa Bắc – Di Linh

 

2

Tạ Văn Vinh

Hòa Ninh – Di Linh

 

3

Trần Trung Kiên

Hòa Nam – Di Linh

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Hoàng Thị Miền Hòa Nam – Di Linh

 

Liên kết

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
Báo Nông nghiệp Việt Nam
Giá cà phê

TƯ LIỆU

Tin tức khác

 • Chuyên nghiệp giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 - Bình Điền
  25/05/2019 Lượt xem: 970
  (25/5/2019) Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 13, năm 2019 vừa được tổ chức thành công tại thành phố biển xinh đẹp - Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).
 • Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền năm 2019
  20/05/2019 Lượt xem: 811
  (10/5/2019) Diễn ra từ ngày 11-5 đến ngày 19-5 tại Nhà thi đấu tỉnh Kiên Giang, sân chơi bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam năm nay có 4 đội khách mời nước ngoài và 4 đội bóng trong nước, hứa hẹn sẽ mang lại những cảm xúc cuồng nhiệt cho người hâm mộ bóng chuyền cả nước nói chung và tại khu vực ĐBSCL nói riêng…
 • Đồng hành cùng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 - Năm 2019
  20/05/2019 Lượt xem: 965
  Ngày 02/11/2018, Lãnh đạo Công ty CP Phân bón Bình Điền đã có buổi tiếp và làm việc với UBND tỉnh ĐăkLăk về nội dung mời tham gia tài trợ, quảng bá tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 09-16/03/2019 tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.
 • Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng kỷ niệm 20 năm thành lập
  19/05/2019 Lượt xem: 773
  Chiều ngày 25/8/2018, Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự buổi lễ.
Designed by Công ty Thiết kế Web Đà Lạt