Thông tin hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - LÂM ĐỒNG
Bạn đồng hành của nhà nông
Thứ Năm, 23/03/2023, 8:44 PM

Thông báo danh sách khách hàng may mắn trúng thưởng

10/07/2020 Lượt xem: 978

 1. Chương trình tại huyện Đăk Mil - Đăk Nông: 7h30 ngày 22/06/2020, tại Nhà hàng Tuấn Thảo (địa chỉ: thị trấn Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông)

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Phan Đình Hà

Đăk Mil – Đăk Nông

 

2

Nguyễn Thị Thảo

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

3

Ngô Nhật Thanh

Đức Ái – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

4

Nguyễn Thị Phương Dung

Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

5

Lê Anh Hùng

Minh Đoài – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

6

Cao Thanh Nhân

Vinh Đức – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

7

Nguyễn An Hưởng

Đức Tân – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

8

Nguyễn Văn Hướng

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

9

Hoàng Đức Thắng

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

10

Phan Thị Hồng Oanh

Đức Vinh – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

11

Đinh Thị Đào

Đức Trung– Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

12

Trần Thị Phương Dung

Đức Lễ A – Đức Mạnh – Đăk Nông

 

13

Vy Thị Sấy

Đăk Hòa – Đăk Song – Đăk Nông

 

14

Nguyễn Thị Hiểu

Đăk Song – Đăk Nông

 

15

Trần Thị Khang

Mỹ Yến – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

16

Huỳnh Tấn Phong

Đăk Lợi – Hak Lao– Đăk Mil – Đăk Nông

 

17

Nguyễn Thị Huyên

Đức Nghĩa – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

18

Lê Thị Năm

K 7 – Đăk Mil – Đăk Nông

 

19

Lê Thị Hoa

Đăk Mil – Đăk Nông

 

20

Nguyễn Hữu Bảy

Đăk Mil – Đăk Nông

 

21

Đinh Bạt Ngãi

Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

22

Nguyễn Thị Xuân Hồng

Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

23

Nguyễn Thị Kim Linh

Đăk Mil – Đăk Nông

 

24

Đặng Xuân Hiệp

Xuân Phong – Đăk Mil – Đăk Nông

 

25

Trần Thị Tâm

Đăk Mil – Đăk Nông

 

26

Lý Thị Nhi

Xuân Sơn – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

27

Hà Thị Giàu

Đức Ái – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

28

Nguyễn Thị Kim Nhan

Thanh Lân – Đức Minh – Đăk Nông

 

29

Trịnh Thị Thiêng

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

30

Nguyễn Thị Liễu

Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

31

Lương Anh Phương

Thanh Hà – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

32

Hà Thị Thanh Lan

Bình Thuận – Đức Minh – Đăk Mil

 

33

Bùi Thị Kim Chi

Xuân Sơn – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

34

Trần Thị Ngọ Thư

Bình Thuận – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

35

Hoàng Thị Sinh

Xuân Bình – Đăk Xăc – Đăk Mil – Đăk Nông

 

36

Trần Văn Nghĩa

Đức Sơn – Đăk Mil – Đăk Nông

 

37

Đỗ Văn Thơm

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

38

Võ Thị Chín

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

39

Phạm Xuân Chương

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

40

Hổ Hoàng Lạc

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

41

Trương Thị Hiền

K16 – Đăk Mil – Đăk Nông

 

42

Ngô Xuân Ánh

44 Thanh Lâm – Đức Minh – Đăk Mil

 

43

Đinh Thị Huệ

Đức Thành – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

44

Phạm Văn Hội

Xuân Trang – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

45

Nguyễn Thị Kim

Đức Đoài – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

46

Trần Thị Thu Hồng

Đức Sơn – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

47

Nguyễn Thành Vinh

Đức Nghĩa – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

48

Lê Quốc Sơn

Đăk Xô – Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

49

Trần Thị Diệu Huyền

Đức Bình – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

50

Phan Tiến Đạt

Đức Sơn – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Lê Văn Lành

Xuân Lộc – Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

2

Nguyễn Tiến Luật

Đức Nghĩa – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

3

Đặng Thị Hồng

Xuân Trang – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

4

Nguyễn Thành Phương

Kẻ Dong – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

5

Đặng Thiên Bông

Đức Sơn – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

6

Nguyễn Thị Mỹ Kính

Đức Sơn – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

7

Doãn Thị Hằng

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

8

Nguyễn Trung Tín

Xuân Sơn – Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

9

Phạm Đức Tiến

Đức Trung – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

10

Phan Thanh Hải

Kẻ Dong – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

11

Lê Thái Vũ

Đức Trung – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

12

Nguyễn Văn Anh

Thôn 1 – Đăk Mil – Đăk Sông – Đăk Nông

 

13

Lê Thị Mỹ Loan

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

14

Nguyễn Thị Hồng Vân

Thanh Lâm – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

15

Nguyễn Thị Hiền

Mỹ Yên – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

16

Ngô Thị Ánh Nguyệt

Đức Đoài – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

17

Trần Đức Phước

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

18

Ngô Quang Tuyền

Đức Ái – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

19

Phạm Thị Sen

Đức Hòa – Đăk Sông – Đăk Nông

 

20

Trần Thị Tịnh

Vinh Đức – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

21

Mai Ngọc

Đức Ái – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

22

Nguyễn Thị Tính

Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

23

Tống Thị Tiên

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

24

Nguyễn Văn Tiếp

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

25

Nguyễn Hữu Giáp

Đức Nghĩa – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

26

Phạm Trọng Ái

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

27

Đậu Đan Mạch

Xuân Trang – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

28

Nguyễn Văn Nam

Đức Vinh – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

29

Nguyễn Thị Phúc

Xuân Phong – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

30

Nguyễn Văn Chương

Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Nguyễn Hồng Anh

Thanh Lâm – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

2

Trần Công Hà

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

3

Doãn Hữu Trân

Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

4

Trần Thị Khai

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

5

Nguyễn Văn Hoàn

Mỹ Yên – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Anh Tân Kiều

Vinh Đức – Đăk Mil – Đăk Nông

 

2

Nguyễn Kim Sơn

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

3

Trần Thị Lệ Dung

Minh Đòa – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Cao Văn Thủy

Xuân Lập 2 – Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

 

2. Chương trình tại huyện Krông Păk - Đăk Lăk: 7h30 ngày 24/06/2020, tại Nhà hàng Ty Ty (địa chỉ: thị trấn Phước An  - Krông Păk - Đăk Lăk)

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Nguyễn Thành Xống

Tân Lập – Ea Knăng – Đăk Lăk

 

2

Thái Thị Trầm

Eayông – Krông Păk Đăk Lăk

 

3

Nguyễn Minh

Tân Lập I – Ea Knăng – Đăk Lăk

 

4

Nguyễn Tú Sinh

Tân Lập I – Ea Kuàng – Đăk Lăk

 

5

Lê Quang Vũ

4B Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

6

Phan Văn Thơm

2 Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

7

Trần Văn Chính

Thăng Tiến 1 – Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

8

Khang Thị Yến

K10 – Phước An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

9

Lê Thanh Hiền

Ea Kuàng – Krông Păk – Đăk Lăk

 

10

Lãnh Văn Thọng

Ea Wang – Krông Păk – Đăk Lăk

 

11

Hồ Văn Tạu

2 Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

12

Võ Văn Tám

3 Dang Kang – Trông Bông – Krông Păk

 

13

Lê Kỷ

Tân Lợi I – Ea Uy – Krông Păk– Đăk Lăk

 

14

Bùi Ngọc Diệp

2A Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

15

Nguyễn Đức Hạnh

Bình Thuận- Buôn Hồ – Đăk Lăk

 

16

Lê Lắng

Tân Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

17

Trương Công Minh

Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

18

Nguyễn Thành Tâm

1A Hòa An – Krông Păk

 

19

Cao Thị Vân

Tân Sơn – Eayông – Đăk Lăk

 

20

Lê Văn Lâm

Tân Lập 2 – Eawang – Đăk Lăk

 

21

Trần Thị Nga

Tân Lập 3 – Eawang Đăk Lăk

 

22

Lê Thị Mộng Kiều

Hòa Tiến – Krông Păk Đăk Lăk

 

23

Nguyễn Tấn Hiếu

Dang Kang – Krông Păk Đăk Lăk

 

24

Trần Viết Long

Tân Lập – Ea Kuàng Đăk Lăk

 

25

Trịnh Thị Tuyết

Tân Lập 3 – Ea Kuàng Đăk Lăk

 

26

Hà Kim Phiên

Eayông – Krông Păk

 

27

Trần Xuân Nguyên

Ea Kênh – Krông Păk

 

28

Nguyễn Thị Hà

Tân Lập 3 – Ea Kuàng – Krông Păk

 

29

Nguyễn Thành Tâm

Tân Lập – Ea Kuàng – Krông Păk

 

30

Đặng Ngọc Tịnh

Tân Lập I – Ea Kuàng – Krông Păk

 

31

Phan Văn Tình

Thăng Tiến I – Hòa An – Krông Păk

 

32

Hoàng Thị Thu Hồng

Ea Wang – Krông Păk – Đăk Lăk

 

33

Nguyễn Văn Các

Phước An – Đăk Lăk

 

34

Trương Thiện

Ea Knăng – Đăk Lăk

 

35

Trần Văn Ty

Ea Wang – Krông Păk

 

36

Trần Lô Bi

Tân Lập – Ea Knăng – Đăk Lăk

 

37

Hứa Thị Thiệp

6C Ea Phê – Krông Păk

 

38

Đức Tư

Tân Lập – Ea Wang – Đăk Lăk

 

39

Trần Thị Hoàng Oanh

K7 – Phước An – Đăk Lăk

 

40

Long Văn Từ

Bình Thuận – Buôn Hồ Đăk Lăk

 

41

Nguyễn Thị Ái Thanh

Tân Lập – Ea Wang – Đăk Lăk

 

42

Lê Quốc Hướng

Nghĩa Tân – Ehui Đăk Lăk

 

43

Nguyễn Xuân Thạnh

Phúc Tân 3 – Ea Kuàng Đăk Lăk

 

44

Lương Văn Hiên

Tân Sơn – Eayông Đăk Lăk

 

45

Nguyễn Thanh Tùng

Tân Lập I – Ea Uy – Đăk Lăk

 

46

Võ Văn Kiếu

Tân Lợi – Eally – Đăk Lăk

 

47

Nguyễn Thị Sĩ

Tân Lợi I – Ea Uy – Đăk Lăk

 

48

Hứa Thanh Sơn

6C Eaphê – Đăk Lăk

 

49

Vương Thị Yên

6C Eaphê – Đăk Lăk

 

50

Ngô Thị Đông

Quảng Tân – Ea Hiu Đăk Lăk

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Đỗ Thị Giỏi

Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

2

Nguyễn Thị Như Thủy

Tân Lập I – Ea Kuàng – Đăk Lăk

 

3

Huỳnh Tấn Tín

Ea Phê – Krông Păk – Đăk Lăk

 

4

Dương Minh Hải

4 Ea Phê – Krông Păk – Đăk Lăk

 

5

Nguyễn Binh

Đức Tân – Ea Hiu – Đăk Lăk

 

6

Hồ Gặp

Tân Lập I – Ea Kuàng – Đăk Lăk

 

7

Lê Thị Hạnh

Tân Bắc – Ea Kênh – Đăk Lăk

 

8

Lò Seo Thành

Cư Đrăm – Krông Bông – Đăk Lăk

 

9

Hứa Văn Long

6C – Ea phê – Đăk Lăk

 

10

Nguyễn Thị Phúc

Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

11

Nguyễn Trọng Nghĩa

Phước An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

12

Hoàng Thị Hạnh

8 Ea Siên – Buôn Hồ – Đăk Lăk

 

13

Nguyễn Văn Nở

4/3 Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

14

Lộc Thị Sao

1 A Ao Siêu – Buôn Hồ – Đăk Lăk

 

15

Châu Xuân Lực

5 Tân Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

16

Lê Ngọc Diệp

4 B Hòa Tiến– Krông Păk – Đăk Lăk

 

17

Đỗ Đăng Phước

Ea Wang – Đăk Lăk

 

18

Hoàng Seo Phao

Ea Liên – Cư Đrăm – Đăk Lăk

 

19

Trần Quang Trung

3 Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

20

Mai Xuân Lợi

Nghĩa Tân – Ea Hiu – Krông Păk

 

21

Trần Thị Thúy

Quảng Tân – Đăk Lăk

 

22

Lương Hoàng Thiện

Tân Lợi II – Ea Uy – Đăk Lăk

 

23

Nông Văn Luyện

1A – Ea Siên – Krông Buk – Đăk Lăk

 

24

Hồ Văn Thông

1B Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

25

Võ Công

6 Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

26

Nguyễn Độ

Nghĩa Tân –Ea Hiu – Đăk Lăk

 

27

Trần Thái

1B Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

28

Lưu Văn Chấn

Ea Yông – Krông Păk – Đăk Lăk

 

29

Đinh Thị Sanh

3 Ea Siên – Buôn Hồ – Đăk Lăk

 

30

Trần Vinh

Tân Thành – Hòa An – Krông Păk

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Đoàn Ngọc Tiến

Ea Wang – Krông Păk – Đăk Lăk

 

2

Hoàng Văn Tuyên

Thạch Lũ – Ea Yông – Krông Păk– Đăk Lăk

 

3

Nguyễn Thị Thống

Tân Lập 3 – Ea Kuàng – Krông Păk – Đăk Lăk

 

4

Nguyễn Chửng

Ea Hiu – Krông Păk – Đăk Lăk

 

5

Phan Văn Hùng

4A – Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Trịnh Ngọc Hòa

Krông Păk – Đăk Lăk

 

2

Bùi Thị Thu Xuyến

1B Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

3

Lô Văn Sơn

Ea Yông –  Krông Păk – Đăk Lăk

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Nguyễn Văn Chung

4A Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

 

3. Chương trình tại huyện Lâm Hà - Lâm Đồng: 7h30 ngày 27/06/2020, tại Nhà hàng Cẩm Uyên ( địa chỉ: xã Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng)

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Nguyễn Thị Chuyên

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Vũ Thị Cúc

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Trần Xuân Thịnh

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

4

Quánh Bảo Hoàng

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

5

Vũ Thanh Hà

Lâm Hà – Lâm Đồng

 

6

Tống Đình Phú

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

7

Nguyễn Văn Khải

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

8

Phạm Tâm

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

9

Nguyễn Thị Quỳnh

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

10

Phan Thị Trinh

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

11

Nguyễn Thị Hiền

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

12

Trần Thị Lê

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

13

Phạm Bá Tuấn

Hoài Đức - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

14

Đăng Văn Hùng

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

15

Lê Thị Thủy

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

16

Nguyễn Văn Hoàng

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

17

Nông Anh Tự

Tân Thanh - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

18

Nguyễn Thị Tím

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

19

Nguyễn Thị Tho

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

20

Nguyễn Văn Long

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

21

Hoàng Tổng Đốc

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

22

Phí Đình Nghĩa

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

23

Triệu Thị Hoan

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

24

Phùng Thị Vãng

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

25

Phạm Thị Ngọc Vân

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

26

Lê Thị Bích Liên

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

27

Hà Đình Tuấn

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

28

Phạm Văn Ưng

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

29

Phạm Văn An

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

30

Đặng Thị Hoa

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

31

Trần Huy Tháp

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

32

Nguyễn Phi Hải

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

33

Nguyễn Văn Phương

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

34

Nguyễn Văn Linh

Lâm Hà – Lâm Đồng

 

35

Chu Thị Nguyệt

Tân Thanh - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

36

Phạm Thị Kim Sương

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

37

Nguyễn Thị Nga

Hoài Đức - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

38

Mai Xuân Tiến

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

39

Võ Văn Sáu

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

40

Tô Văn Nhép

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

41

Lượng Ngọc Long

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

42

Hoàng Văn Sơn

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

43

Phùng Thị Lợi

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

44

Nguyễn Thị Duy

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

45

Trần Thị Diễn

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

46

Lô Xuân Cảnh

Đinh Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

47

Bế Thị Quý

Tân Thanh - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

48

Lê Thị Bích Kiều

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

49

Hoàng Thị Tuyết

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

50

Nguyễn Văn Minh

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Trần Nho Linh

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Huỳnh Văn Minh

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Nguyễn Văn Phong

Lâm Hà – Lâm Đồng

 

4

Trần Văn Duần

Hoài Đức - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

5

Nguyễn Văn Thành

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

6

Võ Hồng Quyền

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

7

Lò Thanh Quyền

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

8

Phạm Hồng Duy

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

9

Phi Văn Thắng

Hoài Đức - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

10

Vũ Hiền

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

11

Nông Thị Mou

Tân Thanh - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

12

Vương Văn Nhu

Tân Thanh - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

13

Hoàng Thanh Hiễn

Tân Thanh - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

14

Trần Văn Hòe

Hoài Đức - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

15

Đỗ Khắc Hùng

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

16

Đỗ Thị Hương

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

17

Lê Thị Tố Uyên

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

18

Nguyễn Thị Tâm

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

19

Bùi Thị Sở

Tân Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

20

Hứa Văn Trường

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

21

Nguyễn Văn Minh

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

22

Nguyễn Đình Bình

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

23

Lương Ngọc Sáng

Đan Phượng - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

24

Nguyễn Văn Tân

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

25

Phạm Thị Tài

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

26

Phạm Thị Hay

Lien Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

27

Bùi Thuyết Cường

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

28

Bùi Thị Như Ánh

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

29

Nguyễn Thị Ngọc

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

30

Hoàng Thị Ngại

Tân Thanh - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Hòa Văn Hảo

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Bùi Thị Hài

Tân Văn - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Trần Thị Cam

Phúc Thọ - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

4

Võ Văn Thiện

Tân Thanh - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

5

Trịnh Trung Hiên

Liên Hà - Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Tai A Lục

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Nguyễn Hài Thành

Hoài Đức – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Mạc Văn Long

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Lăng Minh Phong

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

Liên kết

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
Báo Nông nghiệp Việt Nam
Giá cà phê

TƯ LIỆU

Tin tức khác

 • Chuyên nghiệp giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 - Bình Điền
  25/05/2019 Lượt xem: 970
  (25/5/2019) Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 13, năm 2019 vừa được tổ chức thành công tại thành phố biển xinh đẹp - Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).
 • Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền năm 2019
  20/05/2019 Lượt xem: 811
  (10/5/2019) Diễn ra từ ngày 11-5 đến ngày 19-5 tại Nhà thi đấu tỉnh Kiên Giang, sân chơi bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam năm nay có 4 đội khách mời nước ngoài và 4 đội bóng trong nước, hứa hẹn sẽ mang lại những cảm xúc cuồng nhiệt cho người hâm mộ bóng chuyền cả nước nói chung và tại khu vực ĐBSCL nói riêng…
 • Đồng hành cùng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 - Năm 2019
  20/05/2019 Lượt xem: 965
  Ngày 02/11/2018, Lãnh đạo Công ty CP Phân bón Bình Điền đã có buổi tiếp và làm việc với UBND tỉnh ĐăkLăk về nội dung mời tham gia tài trợ, quảng bá tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 09-16/03/2019 tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk.
 • Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng kỷ niệm 20 năm thành lập
  19/05/2019 Lượt xem: 773
  Chiều ngày 25/8/2018, Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự buổi lễ.
Designed by Công ty Thiết kế Web Đà Lạt