Vui Cùng BLC Ra Đồng – Dinh dưỡng cho cà phê cao sản giai đoạn giữa mùa mưa.

Ngày Đăng: 28/07/2023

Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng kết hợp cùng Tiến sĩ Phạm Công Trí ( Chuyên gia cảnh qua bền vững viện Wasi) Tiến hành thăm vườn cà phê của bà con nông dân. Hướng dẫn phương pháp bón phân hiệu quả cho cây cà phê cao sản giai đoạn giữa mùa mưa. Cũng như cách chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh trên cây cà phê