Chương trình khuyến mãi các sản phẩm phân bón hữu cơ

Ngày Đăng: 17/07/2023

Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng

Thông báo: chương trình khuyến mãi các sản phẩm phân bón hữu cơ

Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng của công ty

Sản phẩm áp dụng: Các sản phẩm phân bón hữu cơ ( trừ sản phẩm hữu cơ lân hạ phèn)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 30/11/2023

Hình thức áp dụng: Khi khách hàng tiêu thụ 01 tấn phân bón hữu cơ nêu trên sẽ được tặng 20 gói phân bón lá Đầu Trâu NPK MK 15-5-40(50g)