Danh sách khách hàng may mắn trúng thưởng tháng 4 năm 2021

Ngày Đăng: 12/06/2023

1. Chương trình tại huyện Cư M’gar: 7h30 ngày 19/04/2021, tại Nhà hàng tiệc cưới Hiền Châu ( địa chỉ: thị trấn Quảng Phú – huyện Cư M’gar – tỉnh Đắk Lắk) 

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Nguyễn Nho

Thôn 1A, xã Ea M’nang

 

2

Dương Thị Tròn

Thôn Hòa Bình, xã Ea M’nang

 

3

Đặng Thị Hằng

Thôn 1, xã Ea M’nang

 

4

Trần Thị Chức

Thôn Bình Hòa, xã Ea M’nang

 

5

Nông Văn Hùng

Thôn 3, xã Cư M’gar

 

6

Đặng Thị Mai Thiện

Thôn 3, xã Cư Suê

 

7

Lê Thị Thảo

Thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp

 

8

Đoàn Ngọc Lâm

Thôn 1B, xã Ea M’nang

 

9

Anh Hiền

Xã Cư M’gar

 

10

Trần Thị Thu Hà

Thôn 3, xã Ea Tar

 

11

Huỳnh Thị Bích Thu

Thôn 2, xã Cư M’gar

 

12

Đặng Thị Nở

Thôn 2, xã Ea M’nang

 

13

Hoàng Thị Dung

Thôn Bình Hòa, xã Ea M’nang

 

14

Phan Mạnh Trường

Thôn 11, xã Ea Kiết

 

15

Đàm Thị Kim

Thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp

 

16

Nguyễn Thị Mịnh

Thôn 4, xã Cư M’gar

 

17

Đặng Quang Trà

Thôn 1, xã Ea Tar

 

18

Triệu Thị Soan

Thôn 6, xã Ea M’nang

 

19

Nguyễn Văn Phấn

Thôn 2, xã Cư M’gar

 

20

Nguyễn Xuân Hương

Thôn 11, xã Ea Kiết

 

21

Trương Văn Bĩnh

Thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp

 

22

Trần Thị Hằng

Thôn 2, xã Ea Tar

 

23

Lý Hữu Hạnh

Thôn Hợp Thành, xã Ea M’Droh

 

24

Vũ Trường Giang

Thôn 4, xã Cư M’gar

 

25

Hoàng Văn Thanh

Thôn 6, xã Cư M’gar

 

26

Bùi Văn Ngọc

Thôn 3, xã Ea Tar

 

27

Trần Mạnh Vỹ

Thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp

 

28

Trần Thị Năm

Thôn Hiệp Nhất, xã Quảng Hiệp

 

29

Đàm Đình Luận

Thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp

 

30

Nguyễn Duy Đại

Thôn 11, xã Ea Kiết

 

31

Trần Đình Quang

Thôn 1A, xã Ea M’nang

 

32

Cao Thị Thẩm

Thôn 1, xã Ea H’Đing

 

33

Hồ Văn Viễn

Thôn Bình Hòa, xã Ea M’nang

 

34

Đàm Thị Liên

Thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp

 

35

Nguyễn Văn Thao

Thôn 3, xã Ea Tar

 

36

Triệu Tiến Hưng

Thôn 6, xã Ea M’nang

 

37

Phạm Phú Nghĩa

Thôn 1A, xã Ea M’nang

 

38

Đặng Kim Thương

Thôn 3, xã Cư Suê

 

39

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thôn 1, xã Cư M’gar

 

40

Nguyễn Thị Gái

Thôn 1, xã Ea Tar

 

41

Triệu Văn Kiên

Buôn Ea Tar, xã Ea Tar

 

42

H Tuyết MLô

Thôn Buôn Tar, xã Ea H’Đing

 

43

Trịnh Văn Hòa

Thôn Hiệp Lợi, xã Quảng Hiệp

 

44

Đặng Ngọc Hợp

Thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp

 

45

Trần Thị Hải

Thôn 4, xã Ea Tar

 

46

Nguyễn Thị Kiển

Thôn 5, xã Ea M’nang

 

47

Đặng Thị Mai Thiện

Thôn 3, xã Cư Suê

 

48

Nguyễn Nhật Việt

Thôn 2, xã Cư M’gar

 

49

Lê Thị Hoài

Thôn 6, xã Ea M’nang

 

50

Hồ Bá Đại

Thôn 2, xã Cư M’gar

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Võ Sang

Thôn 3, xã Ea M’nang

 

2

Hồ Bá Đại

Thôn 2, xã Cư M’gar

 

3

Hồ Văn Thiết

Thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp

 

4

Triệu Văn Thanh

Thôn Hợp Hòa, xã Ea M’Droh

 

5

Bàn Ngọc Lâm

Thôn Ea Tar, xã Ea Tar

 

6

Bùi Quốc Triêm

Thôn 11, xã Ea Kiết

 

7

Đào Thị Hòa

Thôn 5, xã Ea M’nang

 

8

Lạc Văn Huy

Thôn 5, xã Ea M’nang

 

9

Hồ Trọng Hùng

Thôn 2, xã Cư M’gar

 

10

Phan Thị Kim Thảo

Thôn 2A, xã Ea M’nang

 

11

Ngô Đình Quảng

Thôn 9, xã Ea Kiốt

 

12

Dương Thị Mai

Thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp

 

13

Bùi Thị Thuê

Thôn Hiệp Nhất, xã Quảng Hiệp

 

14

Lê Thị Bính

Thôn 1A, xã Ea M’nang

 

15

Lê Thị Thanh

Thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp

 

16

Ngân Thị Mến

Thôn 13, xã Cuôr K’Nia

 

17

Hồ Trọng Hạnh

Thôn 2, xã Cư M’gar

 

18

Hoàng Thị Ngọc Ánh

Xã Buôn Triết, xã Ea Kuêh

 

19

Hồ Thị Lan

Thôn 4, xã Cư M’gar

 

20

Bùi Thị Tín

Thôn 1, xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar

 

21

Phan Văn Thỏa

Thôn 11, xã Ea Kiết

 

22

Hoàng Thị Hoa

Thôn 2, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar

 

23

Bế Thị Việt

Thôn 2, xã Cư M’gar

 

24

Chu Đức Hậu

Xã Ea H’Đing

 

25

Diễm Quỳnh

Buôn Ju, xã Ea Tu, Cư M’gar

 

26

Trần Thị Tấn

Thôn 3, xã Ea M’nang

 

27

Lại Thị Hòa

Xã Ea Tar, huyện Cư M’gar

 

28

Trịnh Xuân Xạ

Thôn 3, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar

 

29

Nguyễn Thị Thu

Thôn 1, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar

 

30

Hồ Văn Quá

Thôn 3, xã Ea M’nang

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Lý Văn Lộc

Thôn 3, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar

 

2

Huỳnh Thị Diễm

Xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar

 

3

Huỳnh Thị Điệp

Xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar

 

4

Nguyễn Vũ Phương Trinh

Xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar

 

5

Bùi Xuân Bắc

Xã Ea Tar, huyện Cư M’gar

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Nguyễn Thị Thúy

Thôn 3, Quảng Phú

 

2

Trần Thị Hiền

Thôn 3, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar

 

3

Lương Hòa

Buôn Ea Sang, xã Ea H’Đing

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Lý Văn Quyết

Thôn 5, xã Cư M’gar

 

 

2. Chương trình tại huyện Đắk Song – Đắk Nông: 7h30 ngày 20/04/2021, tại Nhà hàng Hoàng Thu (địa chỉ: huyện Đắk Song – Đắk Nông) 

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Trần Văn Lễ

 

 

2

Vũ Văn Đảm

Thôn 7, xã Nam Bình

 

3

Nguyễn Thị Hảo

Thôn 8, xã Nam Bình

 

4

Phùn Thị Năm

Thôn 6, xã Nam Bình

 

5

Vũ Văn Luận

Thôn 6, xã Nam Bình

 

6

Nguyễn Văn Sĩ

Thôn 9, xã Lâm Thắng

 

7

Dương Thị Thanh

Thôn 6, xã Đức An

 

8

Võ Thị Ngọc

Thôn 8, xã Nam Bình

 

9

Đoàn Thị Hiên

Thôn 8, xã Nam Bình

 

10

Nguyễn Văn Tuyến

Thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hạnh

 

11

Nguyễn Hồng Hải

Thôn 10, xã Nam Bình

 

12

Nguyễn Văn Trình

Thôn 10, xã Nam Bình

 

13

Dương Thị Thành

Đắk Mil

 

14

Hoàng Văn Sang

Thôn 8, xã Nam Bình

 

15

Trần Văn Cường

Thôn 8, xã Nam Bình

 

16

Trần Thị Hoa

Thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh

 

17

Nguyễn Thị Thu

Thôn 8, xã Nam Bình

 

18

Phan Thị Châu

Thôn 8, xã Nam Bình

 

19

Nguyễn Thị Hoa

Thôn 2, xã Thuận Hạnh

 

20

Trương Khánh Hùng

Thôn 9, xã Nâm N’Jang

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Nguyễn Văn Lương

Thôn 6, xã Nam Bình

 

2

Phạm Thị Thoa

Thôn 10, xã Nam Bình

 

3

Nguyễn Văn Đức

Thôn 8, xã Nam Bình

 

4

Đỗ Đức Cường

Thôn 8, xã Nam Bình

 

5

Hoàng Văn Hùng

Thôn 8, xã Nam Bình

 

6

Đinh Văn Định

Thôn 10, xã Nam Bình

 

7

Bùi Thị Mười

Thôn 6, xã Nam Bình

 

8

Nguyễn Văn Anh

Thôn 7, xã Nam Bình

 

9

Phạm Văn Hữu

Thôn 6, xã Nam Bình

 

10

Vũ Văn Tư

Thôn 8, xã Nam Bình

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Ngô Thị Ngọc Đát

Xã Đức An

 

2

Trần Thị Hạt

Thôn 8, xã Nam Bình

 

3

Phạm Thị Lan

Tổ 4, xã Đức An

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Nguyễn Thị Nghi

Tổ 4, Đắk Song

 

2

Vũ Văn Oánh

Thôn 9, xã Nâm N’Jang

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Đoàn Văn Biển

Thôn 8, xã Nam Bình

 

 

3. Chương trình tại thị trấn Đinh Văn – huyện Lâm Hà: 7h30 ngày 24/04/2021, tại Nhà hàng Hòa Mai (địa chỉ: thị trấn Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng) 

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Nguyễn Đình Quang

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Nguyễn Thị Thanh

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Đàm Thái Trung

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

4

Nguyễn Thị Mười

Phú Sơn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

5

Trần Thị Đào

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

6

Thái Đình Sang

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

7

Hứa Thị Thúy Nga

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

8

Lê Lử

Phú Sơn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

9

K’Ròng

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

10

Lê Duy Khương

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

11

Hà Thị Hoa Đào

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

12

Trịnh Văn Sơn

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

13

Nguyễn Thị Hương

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

14

Nguyễn Đức Tiến

Bình Thạnh – Đức Trọng – Lâm Đồng

 

15

K’Riêng

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

16

Hoàng Thị Mỹ Lệ

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

17

Phạm Thị Thơm

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

18

Thái Thị Kim Cúc

Phú Sơn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

19

Trần Thị Nhung

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

20

Nguyễn Thị Huệ

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

21

Vũ Thị Hồng Liên

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

22

Nguyễn Thị Kim Liên

Phú Sơn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

23

Nguyễn Văn Hưng

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

24

Nguyễn Thị Tuyết

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

25

Lê Ngọc Trường

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

26

Bùi Thị Hương

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

27

Lê Đình Dương

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

28

Trần Trung Hiệp

Tân Hả – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

29

Nguyễn Minh Phong

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

30

Chu Thị Mỹ Linh

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

31

Đèo Trung Hậu

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

32

Lê Thị Lệ Tuyền

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

33

Bùi Tấn Đăng

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

34

Đinh Thị Ba

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

35

Nguyễn Thị Kim Liên

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

36

Nguyễn Thị Lũy

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

37

Trần Thị Kiên

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

38

Đặng Văn Thuận

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

39

Ngô Thị Kim Anh

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

40

Nguyễn Thị Mai

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

41

La Thị Hành

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

42

Phạm Thị Tuất

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

43

K’Ba

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

44

K’Phôn

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

45

Vương Văn Hoàng

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

46

Chu Văn Tùng

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

47

Phan Hữu Tú

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

48

Bùi Thị Xa

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

49

Phạm Thị Loan

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

50

Nguyễn Hòa Bình

Bình Thạnh – Đức Trọng – Lâm Đồng

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Nguyễn Thị Triều

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Bùi Thị Bé

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Nguyễn Thị Nguyệt

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

4

Nguyễn Thị Nga

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

5

Hoàng Văn Trường

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

6

Đàm Văn Bốn

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

7

K’Tèo

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

8

Hoàng Thị En

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

9

Lê Thị Hà

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

10

Trần Văn Khôi

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

11

Hoàng Văn Dân

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

12

Phạm Thị Thu Thủy

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

13

Đinh Thị Cúc

Mỹ Đức – Đạ Tẻh – Lâm Đồng

 

14

Vũ Minh Phú

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

15

Nguyễn Văn Tự

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

16

Mai Ngọc Hạnh

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

17

Lê Thị Ca

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

18

Nguyễn Thị Lệ Hiền

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

19

Mai Thị Thùy Trang

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

20

Đinh Văn Tư

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

21

Vũ Thị Hoàn

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

22

Nguyễn Thị Ninh

Tân Lâm – Di Linh – Lâm Đồng

 

23

Vũ Thị Ái Liên

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

24

Trần Thị Thúy Vân

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

25

Lê Thị Mộng Hà

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

26

Nguyễn Thị Sự

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

27

Đinh Thị Viễn

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

28

Lê Thiện Văn

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

29

Hoàng Thị Luân

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

30

Lê Thị Sen

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Bùi Thị Hồng

Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Nguyễn Thị Thùy Vương

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Lã Thị Xinh

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

4

Nguyễn Trọng Lội

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

5

Đinh Văn Giang

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Vy Văn Tháng

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Lê Văn Hoàng

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Võ Thị Bích Hoa

Đạ Đờn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Phan Thị Sự

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng