Danh sách khách hàng may mắn trúng thưởng tháng 5 năm 2022

Ngày Đăng: 12/06/2023

1. Chương trình tại huyện Krông Nô – Đăk Nông: 7h30 ngày 25/5/2022, tại Nhà hàng Sen Hồng ( địa chỉ: thị trấn Đăk Mâm – huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông) 

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (25 giải)

1

Võ Văn Hết

Nam Đà – Krông Nô

 

2

Lê Thị Tiệp

Nam Đà – Krông Nô

 

3

Nguyễn Tấn Nhiên

Nam Đà – Krông Nô

 

4

Trương Thị Lành

Nam Đà – Krông Nô

 

5

Nguyễn Thị Định

Nam Đà – Krông Nô

 

6

Phạm Thị Quý

Nam Đà – Krông Nô

 

7

Nguyễn Văn Xinh

Nam Đà – Krông Nô

 

8

Nguyễn Thị Thơ

Nam Đà – Krông Nô

 

9

Lê Văn Nghĩa

Nam Đà – Krông Nô

 

10

Nguyễn Đinh Hai

Nam Đà – Krông Nô

 

11

Phan Thị Thanh Hòa

Nam Đà – Krông Nô

 

12

Lê Thị Hà

Đắk Plô – Krông Nô

 

13

Võ Thị Thu Nga

Tân Thành – Krông Nô

 

14

Nguyễn Thị Tính

Nam Đà – Krông Nô

 

15

Nguyễn Công Hoan

Nam Đà – Krông Nô

 

16

Trần Xuân Nuôi

Nam Thạnh – Krông Nô

 

17

Nguyễn Thị Tuyết

Đắk Drô – Krông Nô

 

18

Nguyễn Thị Kim Hồng

Đăk Sôr – Krông Nô

 

19

Bàu Thị Lâm

Nam Đà – Krông Nô

 

20

Võ Thị Phương

Nam Đà – Krông Nô

 

21

Trần Kim Tình

Nam Đà – Krông Nô

 

22

Võ Văn Liêm

Nam Đà – Krông Nô

 

23

Nguyễn Thị Lan

Nam Đà – Krông Nô

 

24

Lê Thị Kim Hồng

Nam Đà – Krông Nô

 

25

Vũ Thị Huyền

Tân Thành – Krông Nô

 

GIẢI BA (15 giải)

1

Lưu Thị Hà

Nam Đà – Krông Nô

 

2

Lê Xuân Cường

Đắk Drô – Krông Nô

 

3

Lê Văn Tựu

Nam Đà – Krông Nô

 

4

Nguyễn Đăng Bội

Đắk Drô – Krông Nô

 

5

Phạm Thị Xinh

Nam Đà – Krông Nô

 

6

Phạm Thế Mỹ

Nam Đà – Krông Nô

 

7

Dương Thị Hà

Nam Đà – Krông Nô

 

8

Trần Thị Tuyết

Nam Đà – Krông Nô

 

9

Nguyễn Thế Vinh

Tân Thanh – Krông Nô

 

10

Trần Thị Thảo

Nam Đà – Krông Nô

 

11

Trần Thị Mỹ Lệ

Nam Đà – Krông Nô

 

12

Nguyễn Tấn Cương

Nam Đà – Krông Nô

 

13

Đinh Công An

Nam Đà – Krông Nô

 

14

Lê Thị Tư

Đắk Drô – Krông Nô

 

15

Trần Thị Hồng Hoa

Nam Đà – Krông Nô

 

GIẢI NHÌ (02 giải)

1

Trần Thanh Diệu

Nam Đà – Krông Nô

 

2

Trịnh Thị Hồng

Đắk Drô – Krông Nô

 

GIẢI NHẤT (01 giải)

1

Trang Thị Nhàn

Nam Đà – Krông Nô

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Nguyễn Thị Chiêu

Đắk Drô – Krông Nô

 

 

2. Chương trình tại huyệnLâm Hà – Lâm Đồng: 7h30 ngày 30/5/2022, tại Nhà hàng Thành Bẩy ( địa chỉ: thị trấn Nam Ban – huyện Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng) 

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Bùi Lê Quỳnh Anh

Sóc Sơn – Nam Hà – Lâm Hà

 

2

Nguyễn Xuân Hiền

Thôn 1 – Mê Linh – Lâm Hà

 

3

Hà Thị Phương

Hai Bà Trưng – Nam Hà – Lâm Hà

 

4

Phạm Thị Oanh

Thôn 6 – Gia Lâm – Lâm Hà

 

5

Nguyễn Thị Phú

Đông Anh – Đông Thanh – Lâm Hà

 

6

Ngôn Thị Mai

Liên Hòa – Phi Tô – Lâm Hà

 

7

K’ Đích

Thôn 5 – Phi Tô – Lâm Hà

 

8

Huỳnh Thanh Long

Hoàn Kiếm 2 – Nam Hà – Lâm Hà

 

9

Nguyễn Thị Huệ

Thanh Trì – Đông Thanh – Lâm Hà

 

10

Lê Thị Phương

Thanh Trì – Đông Thanh – Lâm Hà

 

11

Trần Thị Hiên

Thôn 1 – Mê Linh – Lâm Hà

 

12

Trần Thị Lan

Đông Hà – Đông Thanh – Lâm Hà

 

13

K’ Hai

Thực Nghiệm – Mê Linh – Lâm Hà

 

14

Trần Công An

Thôn 6 – Gia Lâm – Lâm Hà

 

15

Hoàng Văn Sơn

Quảng Bằng – Phi Tô – Lâm Hà

 

16

Nguyễn Thị Tuyết

Thôn 6 – Thăng Long – Nam Ban

 

17

Hoàng Thị Hợp

Nam Hà – Lâm Hà

 

18

Nguyễn Thị Tuyết

Chi Lăng 2 – Nam Ban – Lâm Hà

 

19

Vũ Văn Lịch

Sóc Sơn – Nam Hà – Lâm Hà

 

20

Vương Sỹ Bình

Nam Hà – Lâm Hà

 

21

Trịnh Văn Sang

Hoàn Kiếm 3 – Nam Hà – Lâm Hà

 

22

Nguyễn Thị Thanh

Gia Lâm – Mê Linh – Lâm Hà

 

23

Lê Thị Hải

Gia Lâm – Mê Linh – Lâm Hà

 

24

Nguyễn Văn Ninh

Đống Đa – Nam Ban – Lâm Hà

 

25

Nguyễn Đình Vĩ

Thôn 1 – Mê Linh – Lâm Hà

 

26

Nguyễn Thị Huyền Trinh

Thôn 3 – Gia Lâm – Lâm Hà

 

27

Hà Văn Thanh

Thanh Hà – Đông Thanh – Lâm Hà

 

28

Nguyễn Thị Hoạt

Từ Liêm 2 – Lâm Hà

 

29

Triệu Thị Mai

Thôn 1 – Mê Linh – Lâm Hà

 

30

Bùi Văn Thuận

Hai Bà Trưng – Nam Hà – Lâm Hà

 

31

Lưu Văn Lợi

Nam Hà – Lâm Hà

 

32

Nguyễn Thị Hoàn

Đống Đa – Nam Ban – Lâm Hà

 

33

Nguyễn Thanh Lâm

Phi Tô – Lâm Hà

 

34

Khúc Thị Nhung

Nam Hà – Lâm Hà

 

35

Cấn Thị Sáu

Hai Bà Trưng – Nam Hà – Lâm Hà

 

36

K’ Lương

Phi Suor – Phi Tô – Lâm Hà

 

37

Nguyễn Văn Chung

Hoàn Kiếm 3 – Nam Hà – Lâm Hà

 

38

Vũ Mạnh Hoàng

Đông Thanh – Lâm Hà

 

39

Dương Thanh Thái

Thăng Long – Nam Ban – Lâm Hà

 

40

Lê Thị Hà

Nam Hà – Lâm Hà

 

41

Nguyễn Thị Lý

Chi Lăng – Nam Ban – Lâm Hà

 

42

Nguyễn Thị Học

Thôn 8 – Mê Linh – Lâm Hà

 

43

Chu Văn Long

Quảng Bằng – Phi Tô – Lâm Hà

 

44

Trần Thị Vân

Nam Hà – Lâm Hà

 

45

Nguyễn Thị Thu

Nam Hà – Lâm Hà

 

46

Đỗ Kim Lâm

Đông Anh – Lâm Hà

 

47

Lê Thị Sên

Trung Hà – Đông Thanh – Lâm Hà

 

48

Nguyễn Văn Đoài

Đông Hà – Đông Thanh – Lâm Hà

 

49

K’ Ra

Phi Suor – Phi Tô – Lâm Hà

 

50

Nguyễn Sỹ Tăng

Chi Lăng – Nam Ban – Lâm Hà

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Đinh Thị Hà

Đông Thanh – Lâm Hà

 

2

Phạm Thanh Xuân

Nam Hà – Lâm Hà

 

3

Nguyễn Ân Trường

Nam Ban – Lâm Hà

 

4

Nguyễn Thị Nguyệt

Nam Hà – Lâm Hà

 

5

Trần Thị Hường

Từ Liêm 3 – Nam Ban – Lâm Hà

 

6

Đoàn Thị Lan

Nam Ban – Lâm Hà

 

7

Nguyễn Quốc Việt

Trung Hà – Đông Thanh – Lâm Hà

 

8

Nguyễn Thị Thơm

Mê Linh – Lâm Hà

 

9

Hà Văn Tài

Thăng Long – Nam Ban – Lâm Hà

 

10

Nguyễn Xuân Thức

Hoàn Kiếm 3 – Nam Hà – Lâm Hà

 

11

Nguyễn Thị Thúy

Hoàn Kiếm 2 – Nam Hà – Lâm Hà

 

12

Bùi Xuân Sửu

Nam Ban – Lâm Hà

 

13

Nguyễn Thị Thua

Đống Đa – Nam Ban – Lâm Hà

 

14

Nguyễn Bá Chúc

Thanh Trì – Nam Ban – Lâm Hà

 

15

Nguyễn Thị Ngọc

Thôn 3 – Gia Lâm – Lâm Hà

 

16

Mai Trọng Dương

Thôn 8 – Mê Linh – Lâm Hà

 

17

Nguyễn Bích Sự

Hoàn Kiếm 3 – Nam Hà – Lâm Hà

 

18

Nguyễn Trường Sơn

Nam Hà – Lâm Hà

 

19

Trần Thị Kim Trâm

Nam Hà – Lâm Hà

 

20

Trần Ngọc Điệp

Chi Lăng – Nam Ban – Lâm Hà

 

21

K’ Săng

Thực Nghiệm – Mê Linh – Lâm Hà

 

22

Trịnh Văn Thái

Thôn 8 – Mê Linh – Lâm Hà

 

23

Hoàng Thị Thiêm

Thanh Trì – Lâm Hà

 

24

Vũ Văn Thuyết

Hoàn Kiếm 3 – Nam Hà – Lâm Hà

 

25

Trần Thị Hồng

Thăng Long – Nam Ban – Lâm Hà

 

26

Hoàng Văn Tóm

Thôn 9 – Mê Linh – Lâm Hà

 

27

Nguyễn Lệ Thủy

Thôn 3 – Gia Lâm – Lâm Hà

 

28

Phạm Thị Sinh

Nam Hà – Lâm Hà

 

29

Nguyễn Văn Hoán

Phi Tô – Lâm Hà

 

30

Trần Văn Hạnh

Đông Thanh – Lâm Hà

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Lương Thanh Hiền

Hai Bà Trưng – Nam Hà – Lâm Hà

 

2

Nguyễn Văn Đóa

Hoàn Kiếm 3 – Nam Hà – Lâm Hà

 

3

Dương Quốc Trung

Đông Anh 3 – Nam Ban – Lâm Hà

 

4

Đồng Văn Đàm

Thôn 5 – Phi Tô – Lâm Hà

 

5

Nguyễn Văn Sơn

Đông Anh – Đông Thanh – Lâm Hà

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Văn Thị Mão

Đông Hà – Đông Thanh – Lâm Hà

 

2

Nguyễn Đức Dán

Nam Ban – Lâm Hà

 

3

Cao Quốc Viên

Thanh Hà – Đông Thanh – Lâm Hà

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Nguyễn Thị Hiền

Chi Lăng – Nam Ban – Lâm Hà