Phân bón NPK thích hợp cho cây cà phê giai đoạn đầu mùa mưa ?

Ngày Đăng: 10/07/2023

Thông thường, đầu mùa mưa là giai đoạn rất quan trọng để cây cà phê làm hai nhiệm vụ chính là vừa nuôi quả và phát triển hệ thống cành dữ trữ tạo tiền đề cho năng suất của mùa vụ sau. Trong giai đoạn này, quả cà phê còn nhỏ nên nhu cầu về dinh dưỡng chủ yếu là Đạm và Lân cao, Kali ở mức độ vừa phải,

– Đạm (N): Có tác dụng trong suốt quá trình sinh trưởng của cây, thúc đẩy sự nảy chồi, ra lá, phát triển hệ thống cành dự trữ, sự lớn lên của quả, tăng sinh khối hạt cà phê và cho năng suất cao.

– Lân (P): Giúp cây cà phê tăng khả năng trao đổi chất, kích thích sự phát triển của hệ rễ, giúp bộ rễ phát triển mạnh, hệ thống rễ con nhiều và khoẻ sẽ giúp khả năng hút dinh dưỡng một cách tối đa.

– Kali (K): Tăng cường khả năng chống chịu của cây đối với các điều kiện thời tiết bất lợi, sâu bệnh hại. Có tác dụng tích cực đến quá trình trao đổi tổng hợp Đạm. Tăng tỷ lệ nhân trong trái, tăng năng suất và phẩm chất cây trồng.

– Trung vi lượng (TE): Giúp cho cà phê sinh trưởng phát triển cân đối, tăng sức chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận trong mùa mưa, đặc biệt là Bo, Kẽm giúp phát triển các đỉnh sinh trưởng, nuôi trái và hạn chế rụng trái

Chính vì vậy, trong giai đoạn này các nhà khoa học thường khuyến cáo bà con nông dân canh tác cà phê cần lựa chọn các sản phẩm phân bón NPK + TE có tỷ lệ Đạm, Lân và Kali thích hợp như: 3-2-1, 2-2-1 hoặc tương đương…

Một số sản phẩm NPK của Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng thích hợp nhất cho cây cà phê giai đoạn đầu mùa mưa và lượng bón cụ thể như sau:

Zalo
Một số sản phẩm BLC NPK Sử dụng cho giai đoạn đầu mùa mưa

– Đầu mùa mưa (tháng 4-5):

BLC NPK 16-16-8+6S+ TE

BLC NPK 16-12-8+9S+TE

BLC NPK 17-10-7+TE

BLC NPK 17-15-8+TE

BLC NPK 18-12-8+TE

BLC NPK 18-14-7+7S+TE

BLC NPK 19-13-8+5S+TE

BLC NPK 19-16-8+TE

BLC NPK 20-10-10+TE

Hoặc các sản phẩm khác có hàm lượng Đạm, Lân và Kali theo tỷ lệ 3-2-1, 2-2-1 hoặc tương đương…

LƯỢNG BÓN:

– Cà phê kiến thiết cơ bản: 200 – 400 kg/ha/lần bón

– Cà phê kinh doanh: 500 – 700 kg/ha/lần bón

*Lưu ý:

– Tuỳ thuộc vào độ phì của đất, năng suất vườn cây và hàm lượng phân bón có thể điều chỉnh lượng bón cho phù hợp và nên chia nhỏ lượng bón làm nhiều lần để đạt hiệu quả tốt hơn và giảm thất thoát phân bón.

– Trường hợp nếu vườn cà phê có năng suất cao hơn 4 tấn nhân/ha thì phải bón tăng cường thêm cứ 1 tấn nhân tăng thêm bón thêm khoảng 300- 400 kg phân NPK hỗn hợp/ha.