Sản phẩm NPK thế hệ mới Bình Điền – Lâm Đồng

Ngày Đăng: 12/06/2023

Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng đã nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm NPK thế hệ mới cao cấp được bổ sung đầy đủ, cân đối các chất đa, trung, vi lượng, còn được tăng cường thêm các hoạt chất đặc biệt như Chitosan, Amino axit… giúp cây cà phê kháng lại một số nấm bệnh hại rễ, chống chịu tốt hơn với điều kiện thời tiết bất lợi, hạn chế rụng trái, tăng năng suất, chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế.