Thông báo danh sách khách hàng may mắn trúng thưởng

Ngày Đăng: 12/06/2023

 1. Chương trình tại huyện Đăk Mil – Đăk Nông: 7h30 ngày 22/06/2020, tại Nhà hàng Tuấn Thảo (địa chỉ: thị trấn Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông)

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Phan Đình Hà

Đăk Mil – Đăk Nông

 

2

Nguyễn Thị Thảo

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

3

Ngô Nhật Thanh

Đức Ái – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

4

Nguyễn Thị Phương Dung

Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

5

Lê Anh Hùng

Minh Đoài – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

6

Cao Thanh Nhân

Vinh Đức – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

7

Nguyễn An Hưởng

Đức Tân – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

8

Nguyễn Văn Hướng

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

9

Hoàng Đức Thắng

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

10

Phan Thị Hồng Oanh

Đức Vinh – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

11

Đinh Thị Đào

Đức Trung– Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

12

Trần Thị Phương Dung

Đức Lễ A – Đức Mạnh – Đăk Nông

 

13

Vy Thị Sấy

Đăk Hòa – Đăk Song – Đăk Nông

 

14

Nguyễn Thị Hiểu

Đăk Song – Đăk Nông

 

15

Trần Thị Khang

Mỹ Yến – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

16

Huỳnh Tấn Phong

Đăk Lợi – Hak Lao– Đăk Mil – Đăk Nông

 

17

Nguyễn Thị Huyên

Đức Nghĩa – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

18

Lê Thị Năm

K 7 – Đăk Mil – Đăk Nông

 

19

Lê Thị Hoa

Đăk Mil – Đăk Nông

 

20

Nguyễn Hữu Bảy

Đăk Mil – Đăk Nông

 

21

Đinh Bạt Ngãi

Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

22

Nguyễn Thị Xuân Hồng

Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

23

Nguyễn Thị Kim Linh

Đăk Mil – Đăk Nông

 

24

Đặng Xuân Hiệp

Xuân Phong – Đăk Mil – Đăk Nông

 

25

Trần Thị Tâm

Đăk Mil – Đăk Nông

 

26

Lý Thị Nhi

Xuân Sơn – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

27

Hà Thị Giàu

Đức Ái – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

28

Nguyễn Thị Kim Nhan

Thanh Lân – Đức Minh – Đăk Nông

 

29

Trịnh Thị Thiêng

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

30

Nguyễn Thị Liễu

Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

31

Lương Anh Phương

Thanh Hà – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

32

Hà Thị Thanh Lan

Bình Thuận – Đức Minh – Đăk Mil

 

33

Bùi Thị Kim Chi

Xuân Sơn – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

34

Trần Thị Ngọ Thư

Bình Thuận – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

35

Hoàng Thị Sinh

Xuân Bình – Đăk Xăc – Đăk Mil – Đăk Nông

 

36

Trần Văn Nghĩa

Đức Sơn – Đăk Mil – Đăk Nông

 

37

Đỗ Văn Thơm

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

38

Võ Thị Chín

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

39

Phạm Xuân Chương

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

40

Hổ Hoàng Lạc

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

41

Trương Thị Hiền

K16 – Đăk Mil – Đăk Nông

 

42

Ngô Xuân Ánh

44 Thanh Lâm – Đức Minh – Đăk Mil

 

43

Đinh Thị Huệ

Đức Thành – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

44

Phạm Văn Hội

Xuân Trang – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

45

Nguyễn Thị Kim

Đức Đoài – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

46

Trần Thị Thu Hồng

Đức Sơn – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

47

Nguyễn Thành Vinh

Đức Nghĩa – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

48

Lê Quốc Sơn

Đăk Xô – Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

49

Trần Thị Diệu Huyền

Đức Bình – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

50

Phan Tiến Đạt

Đức Sơn – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Lê Văn Lành

Xuân Lộc – Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

2

Nguyễn Tiến Luật

Đức Nghĩa – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

3

Đặng Thị Hồng

Xuân Trang – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

4

Nguyễn Thành Phương

Kẻ Dong – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

5

Đặng Thiên Bông

Đức Sơn – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

6

Nguyễn Thị Mỹ Kính

Đức Sơn – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

7

Doãn Thị Hằng

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

8

Nguyễn Trung Tín

Xuân Sơn – Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

9

Phạm Đức Tiến

Đức Trung – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

10

Phan Thanh Hải

Kẻ Dong – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

11

Lê Thái Vũ

Đức Trung – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

12

Nguyễn Văn Anh

Thôn 1 – Đăk Mil – Đăk Sông – Đăk Nông

 

13

Lê Thị Mỹ Loan

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

14

Nguyễn Thị Hồng Vân

Thanh Lâm – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

15

Nguyễn Thị Hiền

Mỹ Yên – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

16

Ngô Thị Ánh Nguyệt

Đức Đoài – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

17

Trần Đức Phước

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

18

Ngô Quang Tuyền

Đức Ái – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

19

Phạm Thị Sen

Đức Hòa – Đăk Sông – Đăk Nông

 

20

Trần Thị Tịnh

Vinh Đức – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

21

Mai Ngọc

Đức Ái – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

22

Nguyễn Thị Tính

Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

23

Tống Thị Tiên

Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

24

Nguyễn Văn Tiếp

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

25

Nguyễn Hữu Giáp

Đức Nghĩa – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

26

Phạm Trọng Ái

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

27

Đậu Đan Mạch

Xuân Trang – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

28

Nguyễn Văn Nam

Đức Vinh – Đức Mạnh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

29

Nguyễn Thị Phúc

Xuân Phong – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

30

Nguyễn Văn Chương

Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Nguyễn Hồng Anh

Thanh Lâm – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

2

Trần Công Hà

Đăk Mil – Đăk Mil – Đăk Nông

 

3

Doãn Hữu Trân

Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

4

Trần Thị Khai

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

5

Nguyễn Văn Hoàn

Mỹ Yên – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Anh Tân Kiều

Vinh Đức – Đăk Mil – Đăk Nông

 

2

Nguyễn Kim Sơn

Xuân Thành – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

3

Trần Thị Lệ Dung

Minh Đòa – Đức Minh – Đăk Mil – Đăk Nông

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Cao Văn Thủy

Xuân Lập 2 – Đăk Săk – Đăk Mil – Đăk Nông

 

 

2. Chương trình tại huyện Krông Păk – Đăk Lăk: 7h30 ngày 24/06/2020, tại Nhà hàng Ty Ty (địa chỉ: thị trấn Phước An  – Krông PăkĐăk Lăk)

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Nguyễn Thành Xống

Tân Lập – Ea Knăng – Đăk Lăk

 

2

Thái Thị Trầm

Eayông – Krông Păk Đăk Lăk

 

3

Nguyễn Minh

Tân Lập I – Ea Knăng – Đăk Lăk

 

4

Nguyễn Tú Sinh

Tân Lập I – Ea Kuàng – Đăk Lăk

 

5

Lê Quang Vũ

4B Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

6

Phan Văn Thơm

2 Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

7

Trần Văn Chính

Thăng Tiến 1 – Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

8

Khang Thị Yến

K10 – Phước An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

9

Lê Thanh Hiền

Ea Kuàng – Krông Păk – Đăk Lăk

 

10

Lãnh Văn Thọng

Ea Wang – Krông Păk – Đăk Lăk

 

11

Hồ Văn Tạu

2 Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

12

Võ Văn Tám

3 Dang Kang – Trông Bông – Krông Păk

 

13

Lê Kỷ

Tân Lợi I – Ea Uy – Krông Păk– Đăk Lăk

 

14

Bùi Ngọc Diệp

2A Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

15

Nguyễn Đức Hạnh

Bình Thuận- Buôn Hồ – Đăk Lăk

 

16

Lê Lắng

Tân Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

17

Trương Công Minh

Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

18

Nguyễn Thành Tâm

1A Hòa An – Krông Păk

 

19

Cao Thị Vân

Tân Sơn – Eayông – Đăk Lăk

 

20

Lê Văn Lâm

Tân Lập 2 – Eawang – Đăk Lăk

 

21

Trần Thị Nga

Tân Lập 3 – Eawang Đăk Lăk

 

22

Lê Thị Mộng Kiều

Hòa Tiến – Krông Păk Đăk Lăk

 

23

Nguyễn Tấn Hiếu

Dang Kang – Krông Păk Đăk Lăk

 

24

Trần Viết Long

Tân Lập – Ea Kuàng Đăk Lăk

 

25

Trịnh Thị Tuyết

Tân Lập 3 – Ea Kuàng Đăk Lăk

 

26

Hà Kim Phiên

Eayông – Krông Păk

 

27

Trần Xuân Nguyên

Ea Kênh – Krông Păk

 

28

Nguyễn Thị Hà

Tân Lập 3 – Ea Kuàng – Krông Păk

 

29

Nguyễn Thành Tâm

Tân Lập – Ea Kuàng – Krông Păk

 

30

Đặng Ngọc Tịnh

Tân Lập I – Ea Kuàng – Krông Păk

 

31

Phan Văn Tình

Thăng Tiến I – Hòa An – Krông Păk

 

32

Hoàng Thị Thu Hồng

Ea Wang – Krông Păk – Đăk Lăk

 

33

Nguyễn Văn Các

Phước An – Đăk Lăk

 

34

Trương Thiện

Ea Knăng – Đăk Lăk

 

35

Trần Văn Ty

Ea Wang – Krông Păk

 

36

Trần Lô Bi

Tân Lập – Ea Knăng – Đăk Lăk

 

37

Hứa Thị Thiệp

6C Ea Phê – Krông Păk

 

38

Đức Tư

Tân Lập – Ea Wang – Đăk Lăk

 

39

Trần Thị Hoàng Oanh

K7 – Phước An – Đăk Lăk

 

40

Long Văn Từ

Bình Thuận – Buôn Hồ Đăk Lăk

 

41

Nguyễn Thị Ái Thanh

Tân Lập – Ea Wang – Đăk Lăk

 

42

Lê Quốc Hướng

Nghĩa Tân – Ehui Đăk Lăk

 

43

Nguyễn Xuân Thạnh

Phúc Tân 3 – Ea Kuàng Đăk Lăk

 

44

Lương Văn Hiên

Tân Sơn – Eayông Đăk Lăk

 

45

Nguyễn Thanh Tùng

Tân Lập I – Ea Uy – Đăk Lăk

 

46

Võ Văn Kiếu

Tân Lợi – Eally – Đăk Lăk

 

47

Nguyễn Thị Sĩ

Tân Lợi I – Ea Uy – Đăk Lăk

 

48

Hứa Thanh Sơn

6C Eaphê – Đăk Lăk

 

49

Vương Thị Yên

6C Eaphê – Đăk Lăk

 

50

Ngô Thị Đông

Quảng Tân – Ea Hiu Đăk Lăk

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Đỗ Thị Giỏi

Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

2

Nguyễn Thị Như Thủy

Tân Lập I – Ea Kuàng – Đăk Lăk

 

3

Huỳnh Tấn Tín

Ea Phê – Krông Păk – Đăk Lăk

 

4

Dương Minh Hải

4 Ea Phê – Krông Păk – Đăk Lăk

 

5

Nguyễn Binh

Đức Tân – Ea Hiu – Đăk Lăk

 

6

Hồ Gặp

Tân Lập I – Ea Kuàng – Đăk Lăk

 

7

Lê Thị Hạnh

Tân Bắc – Ea Kênh – Đăk Lăk

 

8

Lò Seo Thành

Cư Đrăm – Krông Bông – Đăk Lăk

 

9

Hứa Văn Long

6C – Ea phê – Đăk Lăk

 

10

Nguyễn Thị Phúc

Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

11

Nguyễn Trọng Nghĩa

Phước An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

12

Hoàng Thị Hạnh

8 Ea Siên – Buôn Hồ – Đăk Lăk

 

13

Nguyễn Văn Nở

4/3 Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

14

Lộc Thị Sao

1 A Ao Siêu – Buôn Hồ – Đăk Lăk

 

15

Châu Xuân Lực

5 Tân Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

16

Lê Ngọc Diệp

4 B Hòa Tiến– Krông Păk – Đăk Lăk

 

17

Đỗ Đăng Phước

Ea Wang – Đăk Lăk

 

18

Hoàng Seo Phao

Ea Liên – Cư Đrăm – Đăk Lăk

 

19

Trần Quang Trung

3 Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

20

Mai Xuân Lợi

Nghĩa Tân – Ea Hiu – Krông Păk

 

21

Trần Thị Thúy

Quảng Tân – Đăk Lăk

 

22

Lương Hoàng Thiện

Tân Lợi II – Ea Uy – Đăk Lăk

 

23

Nông Văn Luyện

1A – Ea Siên – Krông Buk – Đăk Lăk

 

24

Hồ Văn Thông

1B Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

25

Võ Công

6 Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

26

Nguyễn Độ

Nghĩa Tân –Ea Hiu – Đăk Lăk

 

27

Trần Thái

1B Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

28

Lưu Văn Chấn

Ea Yông – Krông Păk – Đăk Lăk

 

29

Đinh Thị Sanh

3 Ea Siên – Buôn Hồ – Đăk Lăk

 

30

Trần Vinh

Tân Thành – Hòa An – Krông Păk

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Đoàn Ngọc Tiến

Ea Wang – Krông Păk – Đăk Lăk

 

2

Hoàng Văn Tuyên

Thạch Lũ – Ea Yông – Krông Păk– Đăk Lăk

 

3

Nguyễn Thị Thống

Tân Lập 3 – Ea Kuàng – Krông Păk – Đăk Lăk

 

4

Nguyễn Chửng

Ea Hiu – Krông Păk – Đăk Lăk

 

5

Phan Văn Hùng

4A – Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Trịnh Ngọc Hòa

Krông Păk – Đăk Lăk

 

2

Bùi Thị Thu Xuyến

1B Hòa An – Krông Păk – Đăk Lăk

 

3

Lô Văn Sơn

Ea Yông –  Krông Păk – Đăk Lăk

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Nguyễn Văn Chung

4A Hòa Tiến – Krông Păk – Đăk Lăk

 

 

3. Chương trình tại huyện Lâm Hà – Lâm Đồng: 7h30 ngày 27/06/2020, tại Nhà hàng Cẩm Uyên ( địa chỉ: xã Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng)

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Nguyễn Thị Chuyên

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Vũ Thị Cúc

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Trần Xuân Thịnh

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

4

Quánh Bảo Hoàng

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

5

Vũ Thanh Hà

Lâm Hà – Lâm Đồng

 

6

Tống Đình Phú

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

7

Nguyễn Văn Khải

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

8

Phạm Tâm

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

9

Nguyễn Thị Quỳnh

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

10

Phan Thị Trinh

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

11

Nguyễn Thị Hiền

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

12

Trần Thị Lê

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

13

Phạm Bá Tuấn

Hoài Đức – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

14

Đăng Văn Hùng

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

15

Lê Thị Thủy

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

16

Nguyễn Văn Hoàng

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

17

Nông Anh Tự

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

18

Nguyễn Thị Tím

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

19

Nguyễn Thị Tho

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

20

Nguyễn Văn Long

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

21

Hoàng Tổng Đốc

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

22

Phí Đình Nghĩa

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

23

Triệu Thị Hoan

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

24

Phùng Thị Vãng

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

25

Phạm Thị Ngọc Vân

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

26

Lê Thị Bích Liên

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

27

Hà Đình Tuấn

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

28

Phạm Văn Ưng

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

29

Phạm Văn An

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

30

Đặng Thị Hoa

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

31

Trần Huy Tháp

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

32

Nguyễn Phi Hải

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

33

Nguyễn Văn Phương

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

34

Nguyễn Văn Linh

Lâm Hà – Lâm Đồng

 

35

Chu Thị Nguyệt

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

36

Phạm Thị Kim Sương

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

37

Nguyễn Thị Nga

Hoài Đức – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

38

Mai Xuân Tiến

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

39

Võ Văn Sáu

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

40

Tô Văn Nhép

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

41

Lượng Ngọc Long

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

42

Hoàng Văn Sơn

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

43

Phùng Thị Lợi

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

44

Nguyễn Thị Duy

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

45

Trần Thị Diễn

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

46

Lô Xuân Cảnh

Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

47

Bế Thị Quý

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

48

Lê Thị Bích Kiều

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

49

Hoàng Thị Tuyết

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

50

Nguyễn Văn Minh

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Trần Nho Linh

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Huỳnh Văn Minh

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Nguyễn Văn Phong

Lâm Hà – Lâm Đồng

 

4

Trần Văn Duần

Hoài Đức – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

5

Nguyễn Văn Thành

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

6

Võ Hồng Quyền

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

7

Lò Thanh Quyền

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

8

Phạm Hồng Duy

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

9

Phi Văn Thắng

Hoài Đức – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

10

Vũ Hiền

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

11

Nông Thị Mou

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

12

Vương Văn Nhu

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

13

Hoàng Thanh Hiễn

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

14

Trần Văn Hòe

Hoài Đức – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

15

Đỗ Khắc Hùng

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

16

Đỗ Thị Hương

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

17

Lê Thị Tố Uyên

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

18

Nguyễn Thị Tâm

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

19

Bùi Thị Sở

Tân Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

20

Hứa Văn Trường

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

21

Nguyễn Văn Minh

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

22

Nguyễn Đình Bình

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

23

Lương Ngọc Sáng

Đan Phượng – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

24

Nguyễn Văn Tân

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

25

Phạm Thị Tài

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

26

Phạm Thị Hay

Lien Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

27

Bùi Thuyết Cường

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

28

Bùi Thị Như Ánh

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

29

Nguyễn Thị Ngọc

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

30

Hoàng Thị Ngại

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Hòa Văn Hảo

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Bùi Thị Hài

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Trần Thị Cam

Phúc Thọ – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

4

Võ Văn Thiện

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

5

Trịnh Trung Hiên

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Tai A Lục

Liên Hà – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

2

Nguyễn Hài Thành

Hoài Đức – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

3

Mạc Văn Long

Tân Thanh – Lâm Hà – Lâm Đồng

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Lăng Minh Phong

Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng