Danh sách khách hàng may mắn trúng thưởng tháng 6 năm 2022

Ngày Đăng: 12/06/2023

1. Chương trình tại huyện Ia Grai – Gia Lai: 7h30 ngày 24/06/2022, tại Nhà hàng Hùng Hiền ( địa chỉ: thị trấn IaKha – huyện Ia Grai – tỉnh Gia Lai) 

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Nguyễn Văn Sơn

Ia Tô – Ia Grai

 

2

Trần Đức Lý

Ia Bă – Ia Grai

 

3

Tạ Thị Nhật

Ia Yok – Ia Grai

 

4

Trần Xuân Niệm

Ia Bă – Ia Grai

 

5

Vũ Thị Thảo

Ia Tô – Ia Grai

 

6

Nguyễn Thị Hải

Ia Bă – Ia Grai

 

7

Nguyễn Đình Hoàng

Ia Kha – Ia Grai

 

8

Đỗ Văn Lợi

Ia Kha – Ia Grai

 

9

Đỗ Khắc Vinh

Ia K’rai – Ia Grai

 

10

Lê Văn Súng

Ia Kha – Ia Grai

 

11

Nguyễn Hữu Quế

Ia Bă – Ia Grai

 

12

Nguyễn Thị Hào

Ia Tô – Ia Grai

 

13

Trịnh Tuyết Mai

Ia Kha – Ia Grai

 

14

Nguyễn Thị Minh

Ia Tô – Ia Grai

 

15

Bùi Thị Thoa

Ia Tô – Ia Grai

 

16

Rơ Châm Rin

Ia Kha – Ia Grai

 

17

Lâm Văn Trung

Ia Tô – Ia Grai

 

18

Phạm Quyết Thắng

Ia Tô – Ia Grai

 

19

Nguyễn Xuân Tín

Ia Bă – Ia Grai

 

20

Nguyễn Thị Bắc

Ia Kha – Ia Grai

 

21

Nguyễn Thị Sen

Ia Kha – Ia Grai

 

22

Đỗ Đình Xuất

Ia Kha – Ia Grai

 

23

Đinh Xuân Định

Ia Kha – Ia Grai

 

24

Nguyễn Thị Thủy

Ia Tô – Ia Grai

 

25

Nguyễn Thị Duyên

Ia Kha – Ia Grai

 

26

Hồ Văn Lực

Ia Kha – Ia Grai

 

27

Nguyễn Thị Tất

Ia Kha – Ia Grai

 

28

Nguyễn Thị Tại

Ia Hrung – Ia Grai

 

29

Vũ Văn Giang

Ia Pếch – Ia Grai

 

30

Lê Đình Trung

Ia Hrung – Ia Grai

 

31

Chu Thị Thủy

Ia Kha – Ia Grai

 

32

Nguyễn Thị Chinh

Ia Tô – Ia Grai

 

33

Trần Văn Quang

Ia Kha – Ia Grai

 

34

Thái Văn Định

Ia Tô – Ia Grai

 

35

Hoàng Vĩnh Phúc

Ia Bă – Ia Grai

 

36

Nguyễn Thị Thúy

Ia Bă – Ia Grai

 

37

Lê Thị Hà

Ia Tô – Ia Grai

 

38

Phạm Thị Thịnh

Ia Hrung – Ia Grai

 

39

Đỗ Văn Tường

Ia Kha – Ia Grai

 

40

Vũ Thị Hằng

Ia Kha – Ia Grai

 

41

Trần Thị Thạo

Ia Tô – Ia Grai

 

42

Lê Thị The

Ia Bă – Ia Grai

 

43

Doãn Văn Khanh

Ia Kha – Ia Grai

 

44

Nguyễn Thị Hương

Ia Tô – Ia Grai

 

45

Đặng Thị Ngà

Ia Tô – Ia Grai

 

46

Lê Hữu Lịch

Ia Tô – Ia Grai

 

47

Lương Văn Bách

Ia Kha – Ia Grai

 

48

Nguyễn Thị Đông

Ia Hrung – Ia Grai

 

49

Nguyễn Văn Cường

Ia Tô – Ia Grai

 

50

Nguyễn Quang Ngọ

Ia Kha – Ia Grai

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Trần Thanh Bình

Ia Tô – Ia Grai

 

2

Nguyễn Ngọc Lợi

Ia Kha – Ia Grai

 

3

Đỗ Xuân Cao

Ia Kha – Ia Grai

 

4

Nguyễn Thị Hoa

Ia Grăng – Ia Grai

 

5

Nguyễn Văn Thế

Ia Hrung – Ia Grai

 

6

Phan Thị Yến

Ia Kha – Ia Grai

 

7

Nguyễn Tiến Trình

Ia Kha – Ia Grai

 

8

Trần Văn Chung

Ia Kha – Ia Grai

 

9

Nguyễn Xuân Nông

Ia Tô – Ia Grai

 

10

Hoài Thái Sinh

Ia Hrung – Ia Grai

 

11

Đỗ Thị Châm

Ia Tô – Ia Grai

 

12

Mai Thị Lưu

Ia Tô – Ia Grai

 

13

Vũ Thị Thanh

Ia Kha – Ia Grai

 

14

Trần Thị Hoa

Ia Kha – Ia Grai

 

15

Đặng Thi Dung

Ia Kha – Ia Grai

 

16

Trương Thiêu Âu

Ia Kha – Ia Grai

 

17

Nguyễn Văn Huy

Ia Kha – Ia Grai

 

18

Nguyễn Văn Bắc

Ia Tô – Ia Grai

 

19

Nguyễn Thị Thao

Ia Kha – Ia Grai

 

20

Phạm Thị Dung

Ia Tô – Ia Grai

 

21

Hoàng Đình Dương

Ia Kha – Ia Grai

 

22

Nguyễn Văn Cảnh

Ia Kha – Ia Grai

 

23

Nguyễn Thị Lĩnh

Ia Tô – Ia Grai

 

24

Dương Văn Lương

Ia Kha – Ia Grai

 

25

Nguyễn Thị Nhuận

Ia Hrung – Ia Grai

 

26

Lê Văn Tạo

Ia Bă – Ia Grai

 

27

Nguyễn Văn Thuận

Ia Kha – Ia Grai

 

28

Trần Thị Hiền

Ia Kha – Ia Grai

 

29

Trần Thị Đào

Ia Kha – Ia Grai

 

30

Cao Vân Lương

Ia Kha – Ia Grai

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Lưu Văn Biên

Ia Kha – Ia Grai

 

2

Nguyễn Thị Mai

Ia Bă – Ia Grai

 

3

Bùi Văn Nguyên

Ia Kha – Ia Grai

 

4

Phạm Văn Thuần

Ia Kha – Ia Grai

 

5

Lê Thị Hằng

Ia Kha – Ia Grai

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Vũ Tiến Đạt

Ia Tô – Ia Grai

 

2

Nguyễn Văn Dũng

Ia Kha – Ia Grai

 

3

Lê Thanh Duyên

Ia Tô – Ia Grai

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Phạm Thị Thanh LoanIa Pếch – Ia Grai

 

2. Chương trình tại huyện Lâm Hà – Lâm Đồng: 7h30 ngày 28/06/2022, tại Nhà hàng Duy Khái ( địa chỉ: Xã Hòa Ninh – huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng) 

STT

NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH (50 giải)

1

Hoàng Thị Thu

Hòa Nam – Di Linh

 

2

Mai Thị Út

Hòa Ninh – Di Linh

 

3

Tông Thị Nghiên

Hòa Ninh – Di Linh

 

4

Phạm Ngọc Tú

Hòa Ninh – Di Linh

 

5

Trần Thị Thủy

Lộc An – Bảo Lâm

 

6

Lê Văn Dân

Hòa Nam – Di Linh

 

7

Nguyễn Thị Lời

Hòa Bắc – Di Linh

 

8

Nguyễn Hữu Phát

Hòa Bắc – Di Linh

 

9

Trần Văn Đông

Hòa Ninh – Di Linh

 

10

Nguyễn Thị Huệ

Hòa Bắc – Di Linh

 

11

Trần Văn Tuấn

Hòa Bắc – Di Linh

 

12

Ngô Trung Tính

Hòa Bắc – Di Linh

 

13

Trần Thị Mở

Lộc An – Bảo Lâm

 

14

Ka Dung

Hòa Bắc – Di Linh

 

15

Phạm Thị Toan

Hòa Bắc – Di Linh

 

16

Vũ Thị Tuyết

Hòa Ninh – Di Linh

 

17

Vũ Công Lực

Hòa Trung – Di Linh

 

18

Nguyễn Văn Đài

Hòa Nam – Di Linh

 

19

Đinh Thị Huy

Hòa Nam – Di Linh

 

20

Mai Thế Hanh

Hòa Bắc – Di Linh

 

21

Hoàng Văn Nguyên

Hòa Trung – Di Linh

 

22

Trần Thị Thiệt

Hòa Bắc – Di Linh

 

23

Đinh Thị Trúc

Hòa Nam – Di Linh

 

24

Đoàn Thị Nhài

Hòa Bắc – Di Linh

 

25

Ngô Thị Ngọ

Hòa Ninh – Di Linh

 

26

Vũ Thị Liên

Hòa Nam – Di Linh

 

27

Trần Thị Thanh

Hòa Bắc – Di Linh

 

28

Bùi Thị Thanh Thanh

Hòa Trung – Di Linh

 

29

Đặng Thị Nữ

Hòa Bắc – Di Linh

 

30

Vũ Thị Huệ

Hòa Nam – Di Linh

 

31

Nguyễn Văn Đức

Hòa Nam – Di Linh

 

32

Nguyễn Thị Hoa

Lộc An – Bảo Lâm

 

33

Nguyễn Thị Hảo

Hòa Nam – Di Linh

 

34

Ka Duy

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

35

Ka Diem

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

36

Phạm Thị Tươi

Hòa Nam – Di Linh

 

37

Từ Tấn Lâm

Hòa Bắc – Di Linh

 

38

Nguyễn Thị Oanh

Hòa Ninh – Di Linh

 

39

Nguyễn Văn Khuy

Hòa Bắc – Di Linh

 

40

Đỗ Thị Toan

Hòa Nam – Di Linh

 

41

Trần Xuân Chiến

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

42

K’ Nhổi

Hòa Bắc – Di Linh

 

43

Phạm Thị Năm

Hòa Bắc – Di Linh

 

44

Trần Văn Khanh

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

45

Nguyễn Văn Tạ

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

46

Trần Thị Hồng

Lộc An – Bảo Lâm

 

47

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Tân Lạc – Bảo Lâm

 

48

Nguyễn Thị Xuyến

Hòa Trung – Di Linh

 

49

Nguyễn Thị Vòng

Hòa Bắc – Di Linh

 

50

Trần Ngọc Thanh

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

GIẢI BA (30 giải)

1

Lưu Thị Bình

Hòa Nam – Di Linh

 

2

Đào Thị Thơm

Hòa Ninh – Di Linh

 

3

Đặng Văn Bằng

Hòa Ninh – Di Linh

 

4

Nguyễn Thị Quyên

Hòa Trung – Di Linh

 

5

Nguyễn Thị Hoa

Hòa Nam – Di Linh

 

6

Đoàn Thị Nhị

Hòa Ninh – Di Linh

 

7

Đặng Văn Hân

Hòa Ninh – Di Linh

 

8

Trần Thị Thủy

Lộc An – Bảo Lâm

 

9

K’Brong

Hòa Bắc – Di Linh

 

10

Ka Luyện

Hòa Bắc – Di Linh

 

11

Vũ Hoàng Sơn

Hòa Ninh – Di Linh

 

12

Nguyễn Thị Hậu

Hòa Nam – Di Linh

 

13

Nguyễn Thị Hương

Đinh Trang Hòa – Di Linh

 

14

Phạm Thị Lan

Lộc An – Bảo Lâm

 

15

Lưu Văn Khanh

Hòa Trung – Di Linh

 

16

Ngô Thị Thơm

Hòa Ninh – Di Linh

 

17

Nguyễn Thị Thùy Vân

Lộc An – Bảo Lâm

 

18

Đỗ Ngọc Tuấn Anh

Hòa Nam – Di Linh

 

19

Lê Minh Khanh

Hòa Nam – Di Linh

 

20

Trần Thị Thêu

Hòa Ninh – Di Linh

 

21

Trần Duy Giáp

Hòa Ninh – Di Linh

 

22

Nguyễn Văn Hải

Hòa Bắc – Di Linh

 

23

Trần Thị Thùy Dung

Hòa Bắc – Di Linh

 

24

Hoàng Mạnh Cường

Hòa Nam – Di Linh

 

25

Lưu Văn Đức

Hòa Ninh – Di Linh

 

26

Trần Thị Thúy

Tân Lạc – Bảo Lâm

 

27

Lê Thị Đào

Hòa Bắc – Di Linh

 

28

Ka Nhèo

Hòa Bắc – Di Linh

 

29

Vũ Văn Đốc

Hòa Ninh – Di Linh

 

30

Trần Minh Trung

Hòa Bắc – Di Linh

 

GIẢI NHÌ (05 giải)

1

Trần Huy Điềm

Lộc An – Bảo Lâm

 

2

Đỗ Thị Dung

Hòa Trung – Di Linh

 

3

Trần Thị Thúy

Hòa Bắc – Di Linh

 

4

Phạm Thị Hòa

Hòa Nam – Di Linh

 

5

Nguyễn Trung Phong

Hòa Ninh – Di Linh

 

GIẢI NHẤT (03 giải)

1

Mai Văn Tuyệt

Hòa Bắc – Di Linh

 

2

Tạ Văn Vinh

Hòa Ninh – Di Linh

 

3

Trần Trung Kiên

Hòa Nam – Di Linh

 

GIẢI ĐẶC BIỆT (01 giải)

1

Hoàng Thị MiềnHòa Nam – Di Linh