Vui Cũng BLC Ra Đồng – Phục hồi vườn cà phê sau thu hoạch

Ngày Đăng: 10/01/2024

Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng (BLC) kết hợp cùng Tiến sĩ Phạm Công Trí ( Chuyên gia cảnh qua bền vững viện Wasi) Tiến hành thăm vườn cà phê của bà con nông dân. Hướng dẫn phương pháp bón phân hiệu quả và chăm sóc vườn cà phê sau thu hoạch.