Chương trình khuyến mại cho sản phẩm phân bón Hữu cơ

Ngày Đăng: 03/07/2023

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

Công ty cổ phần Bình Điền – Lâm Đồng sẽ thực hiện chương trình khuyến mại đối với các sản phẩm phân bón hữu cơ, cụ thể như sau:

Từ ngày 20/6/2019 đến hết ngày 10/8/2019, khi bà con nông dân mua 01 tấn sản phẩm phân bón hữu cơ sẽ được tặng 02 xô nhựa có in lo-go, tên Công ty. Quà tặng được Công ty xuất kèm theo hàng hóa cho đại lý khi mua hàng, bà con nông dân sẽ nhận quà khuyến mại tại hệ thống đại lý của Công ty.